تکنولوژی

دكتر يونس شكرخواه:IT‌نويسان ايرانى نبايد شيفته ظواهر ICT شوند

ابرار اقتصادى – طى دوسه سال گذشته ، با شكل‌گيرى بخش ها و صفحات ويژه انفورماتيك در روزنامه‌هاى ايرانى گروه جديدى از روزنامه‌نگاران به تدريج پا در عرصه مطبوعات گذاشتند كه به كم كم عنوان IT نويس را به خود اختصاص دادند.
اين گروه تازه توليد يافته ،‌در واقع بخشى از بدنه ژورناليسم ايران بود كه به گرايشى در خور تامل به تحولات و پديده‌هاى تازه فناورى طلاعات اقبال نشان داده و تلاش كردند با نگاهى ژورناليستى به اخبار و رويدادهاى اين حوزه بپردازند.
يونس شكرخواه روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه ازاين نسل از روزنامه‌نگاران ايران به عنوان ديده بان‌هاى تحولات ICT نام‌مى برد .
او مى‌گويد: IT نويسى در كشور ما اتفاق كوچك و بى اهميتى نيست. بخشى از بدنه ژورناليسم ايران در فضايى قرار گرفته‌اند كه مى‌توانند در زمينه تحولات ICT به جامعه سرويس بدهند.
وى معتقد است: اين افراد كه در حال حاضر جمعيت كوچكى را تشكيل داده‌اند در آينده‌اى نزديك به مرجع اطلاعات و اخبار ICT ايران و جهان تبديل مى ‌شوند.
روزنامه نگاران حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات با پوشش خبرى بر رويدادها و تازه‌هاى اين تكنولوژى و همچنين نقد و تحليل آن‌ها باب جديدى را در آشنايى عموم مردم با فناورى اطلاعات گشوده‌اند. نقش و ميزان اثر گذارى آنها در تصميم فرهنگ و استفاده از تكنولوژى و ابزارهاى آن و همچنين ايجاد تحول ذهنى جامعه در روى آوردن به شيوه‌هاى جديد زندگى در عصر اطلاعات و ارتباطات بسيار قابل توجه است.
از اين رو دكتر شكرخواه با تاكيد بر اين كه IT نويسان مطبوعات بايدحركتى واقع‌گرايانه را در پى گيرند، مى گويد: نويسندگان IT نبايد با اين مقوله به صورت تك علتى برخورد كرده و خودشان شيفته رسانه شوند.
ICT فقط يك سازه ارتباطى است . آن چيزى كه بايد مورد توجه قرار گيرد عرضه واقعيات زندگى در عصر ديجيتال است .
اين مدرس دانشگاه معتقد است: IT نويسان بايد تاريكى و روشنايى ICT و زندگى اطلاعاتى را با همديگر ارايه كنند و از ظواهر اينترنت و فناورى اطلاعات دورى كنند.
آنچه مسلم است ،‌توجه بيش از حد و غير طبيعى به ابزارهاى تكنولوژى و غفلت از كاربردها و پيامد‌ها و آثار آن مى تواند روزنامه نگاران IT نويس را تا حد ابتذال و تكنولوژى‌زدگى پيش ببرد. اين در حاليست كه تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات نه به دليل جذابيت‌هاى ظاهرى بلكه به دليل تاثيرات خاصى كه بر نحوه زندگى و تفكر و ارتباط انسا‌ن‌ها دارمورد توجه و اقبال قرار گرفته است. در نتيجه: ايفاى نقش روزنامه‌نگاران در اطلاع رسانى،‌تحليل و كالبد شكافى مولفه‌هاى فوق مى‌تواند آثار قابل توجهى را در سطح جامعه بگذارد. اين همان نكته‌اى است كه بسيارى از كارشناسان علوم ارتباطات بر آن انگشت گذاشته‌اند، آن ها عقيده دارند ترجمه صرف اخبار خارجى و تاكيد بر جنجال ها و هياهوهاى تكنولوژى تنها بخش كوچك و بى اهميتى از حرفه ژورناليسم عصر ديجيتال است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.