استارتاپ

تغییرات در هیئت مدیره فینووا؛ آرین افشار مدیرعامل شد

با تغییرات جدید در ساختاری مرکز نوآفرینی فینووا، علی زو‌اشکیانی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آرین افشار به عنوان مدیرعامل منصوب شدند.

افشار که پیش از این مدیریت فینووا را از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برعهده داشت، همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان مشاور آغاز کرد و با ارائه‌ برنامه‌‌ شتابدهی کسب‌وکارهای مستعد، توانست واحد جدیدی در فینووا راه‌اندازی کند. از دیگر فعالیت‌های او در فینووا می‌توان به راه‌اندازی واحد سرمایه‌گذاری خطرپذیر اشاره کرد. سرمایه‌گذاری خطرپذیر فینووا با هدف توسعه اقدامات نوآورانه و تکمیل زنجیره‌ ارزش ارتباط فردا شکل گرفت و در دو بخش سرمایه‌گذاری شرکتی و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر به فعالیت خود ادامه داد.

افشار متولد سال ۱۳۶۷ و دانش‌آموخته‌ مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران است. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به مدیرعاملی شرکت جوانه (بازوی نوآوری و سرمایه‌گذاری هلدینگ هزاردستان)، هم‌مؤسس استارتاپ وی‌دکوریشن، هدایت چندین کسب‌وکار نوپا در قالب رئیس هیئت‌مدیره و فعالیت‌های مشاوره‌ای در حوزه نوآوری اشاره کرد.

مرکز نوآفرینی فردا (فینووا) یکی از مجموعه‌های شرکت تجارت‌ الکترونیکی ارتباط فردا و از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ که ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. این مجموعه با رویکرد تحقق توانمند‌سازی کارآفرینان شکل گرفت و حوزه‌ اصلی فعالیت آن در صنعت فناوری مالی است.

فینووا با پشتیبانی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎد کرده ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ، توانمند‌سازی و ﺟﺬب سرمایه‌ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. در حال حاضر فینووا در بخش‌های فضای کار اشتراکی، دوره‌های شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و آزمایشگاه فین‌تک فعالیت دارد.

از استارتاپ‌های مطرح پورتفولیوی فینووا می‌توان به وندار، باگدشت، قسطا، همراه‌کارت، اتاقک، پینکت، مدام و صندوق سرمایه‌گذاری سرو اشاره کرد.

منبع
کارنگ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا