تکنولوژی

ضد اسپم Screensaver هک شد

کامتونت – به گزارش PCWorld، اسکرين سيورى که خبر آن در اين روزها منتشر شده است و قرار است بداد افرادى که هدف حمله اسپمرها قرار گرفته اند برسد، خود هدف قرار گرفته است.

اسکرين سيور “دوست داشته باشيد، نه اينکه اسپم ارسال کنيد” که توسط ليکاس Lycos اروپا عرضه شد دواى درد اسپمرها را با نسخه خودشان ميپيچد و آنقدر برايشان تقاضاى ارسال اطلاعات ميکند تا کيفيت آنها را کاهش دهد. اما…

خبر منتشر شده در اين رابطه ميگويد که نمونه بتاى اين برنامه بشکل حمله اسپمى براى ارسال کنندگان اسپم بسيار مورد توجه و مصرف قرار گرفت و در عمل شروع به ارسال تقاضاى اطلاعات کرد اما وب پيجى که امکان برداشت اسکرين سيور را ميدهد، هک شد و يوزرها پيام “بلى، حمله به اسپمرها خطاست، اينرا ميدانى، نبايد اينکار را ميکردي. آدرس IP و درخواست شما يادداشت شد و به ISP شما گزارش ميشود تا مورد بررسى قرار گيرد.” دريافت کردند.

سخنگوى ليکاس اروپا ميگويد که سايت مطلقا هک نشده است بلکه شرکت مورد تهاجم يک haox قرار گرفته است. او ميگويد که اين سوء تفاهم از آنجا ناشى شده است که کسى عکسى از صفحه هک شده را تهيه و آنرا توسط ايميل براى سايرين ارسال کرده است.

هر چند که طى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه، سايت برداشت اين اسکرين سيور در دسترس يوزرها نبود اما سخنگوى ليکاس معتقد است که اين مسئله به خاطر تقاضاى بيش از حد از اين سايت بوده است. او ميگويد که اين اسکرين سيور به تعداد 90000 مورد برداشت شده است.

به نظر ميرسد که ليکاس اروپا با اين کار، خود را هدف خوبى براى هکرها ساخته است. اما کارشناسان حقوقى اينکار ليکاس را خلاف قوانين ضد اسپم ميدانند و معتقدند که خود نوعى حمله اسپمى است. در اينباره ليکاس اروپا اعتقاد دارد که اين اسکرين سيور واقعا فرستندگان اسپم را فلج نميکند بلکه فقط کيفيت آنها را کاهش ميدهد. درضمن ليکاس از يک ديتا بيس مرکزى “سايتهايى که مورد حمله اسکرين سيور قرار ميگيرند” استفاده ميکند و متناوبا آنها را از ديتابيس خارج ميکند تا کارکردشان کاملا متوقف نشود.

اما کارشناسان معتقد هستند که بهتر است تا يوزرها از اين اسکرين سيور استفاده نکنند که هم پهناى باند آنها را ميخورد و هم آنها را مورد خشم هکرها قرار ميدهد. بلکه در عوض از فيلتر اسپم استفاده کنيد و تصميم بگيريد که هيچوقت کالاى تبليغ شده از طريق اسپم را خريدارى نکنيد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.