تکنولوژی

ظرفيت پهناى باند اينترنت ايران بشتر از تقاضاى مشترکين است

ایرنا – معاونت توسعه و مديريت شبکه ، شرکت ديتا ايران گفت : ايران با داشتن يک
شبکه کامل فيبرنورى در داخل کشور، داراى ظرفيت پهنايباند اينترنتى بيشتر
از تقاضاى کاربران و مشترکان داخلى است .

ظرفيت پهناى باند اينترنت بر اساس حجم داده هاى مبادله شده در هر ثانيه
محاسبه ميشود که معيار استاندارد آن ، مگا بيت بر ثانيه است .

“سيد رحمت طباطبايى” روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود : اکنون ايران
داراى دو خط فيبرنورى۱۵۵ STM1- از دو مسير “فلگ “FLAG ( ) وMX امارات و يک
ماهواره به ظرفيت ۱۰۴ مگا بيت برثانيه دريافت RECIEVE ( ) و۲۰ مگا بيت بر
ثانيه ارسال SEND ( ) است .

وى افزود : پهناى باند خريدارى شده توسط شرکت ديتا ايران در مجموع ۴۴۰
مگابيت بر ثانيه دريافت و۳۳۰ مگا بيت ارسال است .

طباطبايى با اشاره به اينکه فيبرنورى داراى پهناى باند متقارن است ،
تصريح کرد : به دليل اينکه “اطلاعات دريافتى” توسط کاربران ايرانى بيشتر از
“اطلاعات ارسالى” است ، معمولا ميزان ارسال به دريافت پهناى باند يک به
چهار يا يک به سه تنظيم ميشود.

وى يادآور شد : بايد توجه داشت که هزينه مورد نياز براى ارسالSEND ( )
داده ها بيشتر از هزينه دريافت RECIEVE ( ) آنها است .

وى با اشاره به شبکه فيبرنورى کشور گفت : در زمان حاضر درکشورحلقه ارتباطى
بين شمال وجنوب به وجود آمده و به منظور پشتيبانى بخش شمالى کشور، درخواستى
از کشور ترکيه براى خريد کابل فيبرنورى TAE”” شده است .

وى يکى از دليل اين امر را زلزله خيز بودن مناطق شمالى کشور عنوان کرد.
طباطبايى امکان قطعى کامل شبکه ديتاى ايران را منتفى دانست و گفت : در
صورت قطعى همزمان دو مسير کلى فيبرنورى کشور، ماهواره شبکه را پشتيبانى
خواهد کرد.

وى بااشاره به سيستم FILTERING”CACHE DNS ” که توسط شرکت ديتا استفاده
ميشود ، گفت : با استفاده از اين سيستم پرقدرت سه عمل تامين امنيت شبکه ،
کنترل ترافيک شبکه CACHE ( ) و فيلترينگ سايتها نامناسب صورت ميگيرد.
به گفته طباطبايى در زمان حاضر در۸ استان کشور از سيستم حافظه پنهان
CACHE”” استفاده ميشود که منجر به کاهش ۱۵ درصدى ترافيک بين المللى شبکه
شده است .

وى درباره ناراضى بودن برخى مراکزISP از عملکرد حافظه پنهان CACHE ( )
گفت : تاکنون شکايتى در اين باره به شرکت ديتا گزارش نشده است .
وى نحوه فيلترينگ در کشور را بر اساس آدرس اينترنتى URL ( ) معرفى کرد.

وى گفت : شرکت ديتا پهناى باند واقعى خود را در اختيار مراکزISP قرار
ميدهد و مراکزISP بايد درمراحل بعدى سرويس خوبى به کاربران ارايه کنند.
به اعتقاد وى برخى مراکزISP بيش ازظرفيت پهنايباند خود کارت اينترنتى
فروخته يا داراى خطهاى ارتباطى آنالوگ و قديمى هستند.

وى افزود : اين موارد باعث افت کيفيت اينترنت ارايه شده به کاربران ميشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.