تکنولوژی

اداره فركانس هاى مخابرات تجهيزات ISP ها را پلمب كرد

روزنامه آسيا – اداره فركانس هاى مخابرات طى سه روز اخير با مراجعه به شركت هاى ISP و به بهانه نداشتن مجوز فركانس، تجهيزات آنان را پملب كرد .
به گزارش خبرنگار گروه كامپيوتر “آسيا” ، ISP هايى كه داراى آنتن هاى ماهواره اى ارسال و دريافت بوده و يا داراى اتصالات Wireless هستند بدون دريافت نامه اى از مخابرات مبنى بر تاييد يا رد درخواست مجوز ISP با اين مشكل مواجه شده اند.
اقدام اداره فركانس هاى مخابرات، بدون هيچ گونه اخطار قبلى و بررسى فنى صورت گرفته و مهلتى نيز جهت دفاع و پيگيرى برى متقاضيان نگذاشته است.
چند تن از مديران ISP ها در اين رابطــه به خبرنگار ما گفتند: اداره فركانس ها بدون در نظر گرفتن اين كه ISP ها از فركانس هاى آزاد عمــومى از جـــمله S”Speread Speed Run 2/4 GHZ” استفاه مى كنند با حكم عمومى و به صرف استفاده از تجهيزات بدون سيم قصد برخورد با ISP ها را دارند و محدوده فركانس هاى مجاز با اين حكم عمومى با فركانس هاى غير مجاز موازى شده است.
اين مديران افزودند: ناهماهنگى اداره فركانس ها با ديگر بخش هاى وزارت پست و تلگراف و تلفن در حدى است كه تجهيزات يكى از ISP ها كه مقرر بود روز گذشته مورد بازديد ديتا قرار گيرد، توسط اين اداراه پلمب شد.
از سويى ديگر مخابرات طى دو هفته دو فهرست ICP هاى مجاز را اعلام مى كند وعلى رغم گذشت بيش از دو ماه از اعلام اسامى هنوز، مجوز كتبى به ISP ها و ICP ها داده نشده است و در كنار بلاتكليفى كه مخابرات براى اين گروه ايجاد كرده است مشكل جديد اداره فركانس هاى مخابرات نيز مشكلات را فزاينده كرده است.
صادق جديدى؛ رئيس هيات مديره انجمن صنفى كارفرمايان شبكه هاى اينترنتى نيز در تاييد اين خبر گفت: در مكاتباتى كه با معاونت مخابراتى وزارتخانه داشته ايم، درخواست كرده ايم ترتيبى اتخاذ نمايند كه شركت هاى عضو در طول مهلت 15 روزه بتوانند موضوع را پيگيرى و از حقوق خود دفاع نمايند.
وى افزود: متافانه دامنه فركانسى تجهيزات ISP ها به طور منطقى تعريف نشده و حد بين فركانس مجاز و غيرمجاز نيز تبيين نگرديده و عوامل اجرايى مانند اداره فركــانس ها با اين احكام عمومى مى توانند با هر واحد صنفى مجاز برخورد نمايند. وى اظهار داشت: طى دو روز گذشته و با پيگيرى انجمن صنفى و همكارى معاونت مخابراتى وزارت پست و تلگراف و تلفن، توانستيم با كسب مجوز از مخابرات نسبت به بازگشايى پلمب يكى از ISP ها اقدام كنيم.
جديدى در پايان افزود: دادن اين گونه احكام عمومى به اداره فركانس ها جهت ورود به اماكن و پلمب تجهيزات نيز با ايجاد محيطى امن براى بخش خصوصى و كمك دولت به توسعه IT مغايرت دارد و راى ورود به شركت هاى ISP بايد احكام قضايى به نام شركت يا آدرس مشخص صادر شود. لذا در حال پيگيرى از قوه قضائيه هستيم تا از صدور احكام بدون نام جهت ورود و پلمب تجهيزات ISP ها جلوگيرى شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا