تکنولوژی

نشست بررسی چالش های تبليغات در سايت های ايرانی برگزار شد

آي تی ایران – نشست بررسى مشکلات و چالش هاى تبليغات در سايت هاى ايرانى با حضور تعدادى از مديران سايت ها، وبلاگ نويس ها و فعالان اينترنتى در فرهنگسراى آى تى برگزار شد. در اين جلسه که به دعوت سايت آى تى ايران تشکيل شده بود شهرام شريف مدير اين سايت با اشاره به سابقه تبليغات در سايت هاى ايرانى گفت: على رغم رشد تبليغات آنلاين در جهان سايت هاى ايرانى از تبليغات بى بهره اند و حتى در مقايسه با رسانه هاى سنتى مثل نشريات نيز قادر به تامين حداقل هزينه هاى سايت هاى خود از طريق تبليغات نيستند. وى افزود: هنوز بسيارى از سايت هاى ايرانى با هزينه شخصى اداره مى شوند و به نظر مى رسد هنوز على رغم استفاده هاى حرفه اى که از سايت هاى ايرانى مى شود قدرت و تاثير رسانه هاى آنلاين ناشناخته مانده است. وى افزود: اين جلسه شايد نخستين جرقه براى شروع يک حرکت مشخص و دقيق تر جمعى براى يافتن راههاى عبور از اين بحران و رونق بخشيدن به چرخه اقتصادى سايت هاى اينترنتى ايرانى باشد و قطعا در آن نه مى توان مشکلات اين عرصه را حل کرد و نه حتى راهکارى دقيق براى برون رفت از آن ارايه کر شايد تنها بتوان در اين زمينه يک طرح بحث مشخص و در آينده دنبال کرد. در ادامه اين جلسه عليرضا شيرازى مدير سايت جست و جوگر پارسيکwww.parseek.com و سرويس دهنده بلاگفا www.blogfa.com طى سخنانى با اشاره به اين که هنوز سايت هاى ايرانى بازاريابى و روش هاى آن را بلد نيستند گفت: واقعيت اين است که بسيارى از سايت ها هنوز تبليغات اينترنتى و قابليت هاى آن را درک نکرده اند . شيرازى همچنين گفت: از طرف ديگر تبليغات در سايت هاى ايرانى به عنوان يک راه حل مطرح نشده و به طور جدى مورد بحث قرار نگرفته است. وى با اشاره به اين که روندى قانونى براى تبليغات اينترنتى در کشور وجود ندارد گفت: هم اکنون براى آن که يک شرکت تبليغى را به يک رسانه ارايه دهد همه موارد قانونى و مشخص است اما کسى که به يک سايت ايرانى مى خواهد تبليغ بدهد نمى داند واقعا با چه کسى طرف است و وضعيت قانونى آن نيز چگونه است. در اين جلسه همچنين تابان خواجه نصيرى نويسنده، مترجم و روزنامه نگار و مدير سايت www.webfaqt.com نيز با اشاره به اين که براى حضور در فضاى تبليغات اينترنتى نياز به ابزارهاى موثر داريم گفت: ما ابتدا بايد با ايجاد بسترسازى و آموزش به نوعى به فرهنگسازى در اين عرصه بپردازيم. وى افزود: واقعيت اين است که ما هنوز درزمينه زيرساخت هاى مخابراتى مشکل داريم و در حالى که هنوز به روش هاى ابتدايى تبليغات اينترنتى نرسيده ايم که دنيا در حال گذر از روش هاى مدرن به روش هاى فوق مدرن دراين زمينه است. خواجه نصيرى همچنين بااشاره به اين که مردم امروزه از تبليغات بيزار شده اند و سعى مى کنند به تبليغات توجه نکنند و اين موضوع کار در اين صنعت را بسيار دشوار کرده افزود: شايد برخى راه حل ها بتواند در اين زمينه مشکل گشا باشد از جمله به عنوان مثال استفاده از کلماتى مثل ” رايگان” و “شما” در تبليغات نتايج اعجاب انگيزى به همراه خواهد داشت . وى يکى از زمينه هاى جذب مخاطب را سرعت در اجراى کار و حرفه اى بودن ذکر کرد و افزود: ما حتى مى توانيم از فضاى تبليغاتى خود به نفع خودمان استفاده کنيم و تبليغات را از خودمان شروع کنيم موضوعى که اغلب به آن توجه نمى شود. در ادامه اين جلسه پرستو دوکوهکى وبلاگ نويس www.parastood.com و فعال اينترنتى طى سخنانى به موضوع فقدان واسطه هايى براى جذب آگهى در سايت هاى اينترنتى اشاره کرد و گفت: در سايت هاى ما اشخاصى که دقيقا کار جذب آگهى انجام بدهند وجود ندارند و اساسا بسيارى از سايت هاى ما به درآمدزايى فکر نمى کنند. وى با اشاره به فعاليت در سايت کاپوچينو گفت: به عنوان مثال ما ر اين سايت صرفا به فکر ايجاد محتوا بوديم و اساسا به تبليغ فکر نمى کرديم البته تعداد محدودى تبليغ نيز در اين سايت قرار گرفت که آنها نيز کار خود سايت نبود بلکه از طرف خود آگهى دهندگان درخواست شد. مهدى رودکى مدير سايت www.iranseo.com که پيشنهاد برگزارى اين جلسه را داده بود در ادامه گفت: ما در مقايسه با سايت هاى خارجى از رونق تبليغاتى بسيار ناچيزى برخورداريم و متاسفانه سايت هاى ما نيز به اين موضوع اساسى بى توجه هستند. رودکى با اشاره به اين که بسيارى از افراد از جمله توليد کنندگان و صاحبان بنگاهها از مطالب و محتواى توليد شده در سايت هاى ايران استفاده مى کنند اما در اين چرخه سهمى را ايفا نمى کنند گفت: متاسفانه از طرفى سايت ها ما نيز صرفا منافع کوچک اطراف خود را نگاه مى کنند و به منافع وسيع تر که ديگر سايت ها را نيز در بر مى گيرد نمى انديشند. وى همچنين از رسانه هاى پرمخاطب مثل صدا و سيما انتقاد کرد که در زمينه اينترنت سکوت مطلق در پيش گرفته اند و حتى آدرس اينترنتى شرکت هايى را که تبليغ مى کنند را هم درج نمى کنند. در ادامه اين جلسه على يوسفى معاون فنى خبرگزارى ايسنا www.isna.ir نيز به اين موضوع اشاره کرد که اگر سايت هاى ايرانى تبليغ چندانى ندارند شايد خيلى هم به آگهى دهندگان مربوط نشود و خود سايت ها از نظر محتوايى قوى عمل نکرده اند و به جايى نرسيده اند که آگهى دهندگان به دادن تبليغ ترغيب شوند. وى افزود: من تصور مى کنم دوران بلوغ اينترنت در ايران نرسيده و هنوز ما حتى صاحبان صنايع را با اينترنت به خوبى آشنا نکرده ايم و به همين دليل تبليغات در اينترنت هنوز سودآور نيست. يوسفى همچنين خاطر نشان کرد: ما نبايد خودمان را با سايت هاى بزرگتر خارجى مثل گوگل و ياهو مقايسه کنيم و توقع داشته باشيم وقتى وضعيت تبليغاتى آنها اينچنين خوب است ما هم بايد وضعيت خوبى داشته باشيم چون ما گوگل و ياهو نيستيم و هنوز هم اينترنت در کشور ما خيلى رشد نکرده است. نيما اکبرپور وبلاگ نويس http://sar.gardoon.com نيز در اين جلسه گفت : من فکر مى کنم تبليغات روى اينترنت به توليد محتوا چندان وابسته نيست چون حتى سايت هايى وجود دارند که محتوا توليد نمى کنند اما از تبليغات و توجه کافى روى اينترنت برخوردارند. اکبرپور به نبود متولى متخصص در اين زمينه اشاره کرد و آن را يکى از مشکلات اين عرصه برشمرد. وى افزود: ما هنوز در زمينه تبليغات اينترنتى تحقيقات کاملى انجام نداده ايم و به نظر مى رسد حداقل براى فرهنگسازى نياز به تحقيقات در زمينه تبليغات اينترنتى و انتشار مقالات متعدد در اين باره در رسانه هاست تا زمينه رشد و آشنايى عمومى با قابليت هاى اين عرصه فراهم شود. در ادامه اين جلسه هادى دارابى مدير شرکت اينترنتى کاوش www.kavosh.com نيز طى سخنانى رونق تبليغات اينترنتى را نيازمند استفاده از فناورى هاى جديد و در نظر گرفتن تقاضاى مخاطبان ذکر کرد. وى گفت: تبليغات اينترنتى بخشى از بستر گسترده تجارت الکترونيک در کشور است که بايد در کشورکامل شود و بدون کامل شدن اين چرخه نمى توان چندان انتظارى از آن داشت. همچنين عزيزى مدير شرکت تبليغات کلک خيال نيز در اين جلسه به مشکلات تبليغات در سايت هاى اينترنتى در برابر رسانه هاى ديگر پرداخت و گفت: واقعيت اين است که مدياى اينترنت ااسا وارد جدول رسانه اى شرکت هاى تبليغاتى نشده است . وى با اشاره به حجم بالاى گردش مالى تبليغات در رسانه اى مثل تلويزيون گفت: تنها يک درصد تبليغات در رسانه اى مثل تلويزيون مبلغى بالغ بر چند ميليارد تومان مى شود که مى تواند تحول عمده اى در صنعت تبليغات اينترنتى ايجاد کند. وى حجم گردش مالى تبليغات اينترنتى در ايران را چيزى در حد صفر دانست و گفت : تبليغات اينترتى در سايت هاى ايرانى با مشکلات متعددى روبه روست در حالى که تبليغات در رسانه هاى ديگر هم وضعيت مشخصى دارد و هم درصد و سهم شرکت هاى تبليغاتى از بابت آن بالاتراست براى همين اين شرکت ها کمتر به فکر تبليغات اينترنتى مى افتند. وى با اشاره به اين که تبليغات اينترنتى نيازمند کار تخصصى است به سايت هاى ايرانى پيشنهاد کرد که جلساتى را با انجمن صنفى شرکت هاى تبليغاتى برگزار کنند و به نوعى براى شکستن فضاى خلايى که دراين ميان وجود دارد پيش قدم شوند. وى همچين افزود: تبليغات اينترنتی در ایران نسبت به ميزان توجهى که جامعه به اين رسانه مى کند بسيار عقب تر است. در اين جلسه همچنين رضا هاشمى يکى از مديران سرويس دهنده پرشين بلاگ www.persianblog.com نيز با اشاره به اين که بازار تبليغات در ايران کوچک و محدود است گفت: کارگزاران تبليغات اينترنتى بايد از درون اينترنت بيرن بيايند چراکه آنها هم اين فضا را مى شناسند و هم بر ابزارهاى آن تسلط دارند. هاشمى افزود: جمع کردن و يک جا کردن بازار اينترنتى نيز مى تواند يک نسخه مناسب براى وضعيت فعلى تلقى شود تا حداقل حجم و اندازه هاى اين بازار بزرگ و قابل توجه شود. در اين جلسه همچنين وبلاگ نويسان و مديران و مسئولان سايت هاى متعددى نيز شرکت کرده بودند که با پرسش ها و نظرات خود به پيش برد اين بحث پرداختند. از جمله پرويز زاهد نويسنده وبلاگ آچار فرانسه weblog.shaar.com نيز به اين موضوع اشاره کرد که بهتر بود براى موضوعى مثل تبليغات از متخصصان اين رشته نيز براى حضور در جلسه عوت به عمل مى آمد. وى همچنين با اشاره به اين که نبايد همه مشکلات را به گردن رسانه هاى ديگر مثل صدا و سيما انداخت گفت :” صاحبان سايت ها آنقدر شيفته ساخته هاى خود هستند که نمى توانند نقادى کارشان را تحمل کنند”. همچنين خانمى از مجموعه سايت هاى ماwww.tehranema.com نيز اين پرسش رامطرح کرد که آيا من مى توانم به عنوان يک صاحب صنعت درآمد و تاثير تبليغات اينترنتى را نسبت به ديگر رسانه دريابم و آيا راهى وجود دارد که من به کسانى که مى خواهند در اينترنت تبليغ بدهند به سادگى ثابت کنم که از چه مزيت هايى برخوردارخواهند بود؟ اين جلسه با تاکيد حاضران بر پيگير موضوعات مطرح شده پايان يافت و بسيارى نيز بر برگزارى جلسات مشابه در آينده تاکيد کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا