تکنولوژی

شركت‌هاى انفورماتيكى مجددا رتبه بندى مى‌شوند

دنياى اقتصاد – رتبه‌بندى شركت‌هاى انفورماتيكى با افزودن ملاك‌هايى همچون نيروى انسانى، درآمد و رضايت مشتريان مجددا مورد بازبينى قرار مى‌گيرد.

سهيل مظلوم رييس انجمن شركت‌هاى انفورماتيك در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياى اقتصاد» و ضمن بيان اين مطلب گفت: هدف از رتبه‌بندى و احراز صلاحيت مجدد شركت‌ها، ارائه فهرستى از توانمندى شركت‌ها به منظور حضور آنها در مناقصات و پروژه‌هاى دولتى است.

وى افزود: طرح جديد رتبه‌بندى شركت‌ها از تير ماه امسال در دستور جلسه شوراى عالى انفورماتيك قرار گرفته است كه پيش‌بينى مى‌شود تا هفته آينده اين طرح از سوى شورا تصويب شود و از آغاز آبان ماه جارى شركت‌ها با ملاك‌هاى جديد پيشنهادى از سوى انجمن شركت‌هاى انفورماتيك مجددا رتبه‌بندى و احراز صلاحيت شوند.

مظلوم در خصوص مشخصات طرح فعلى گفت: توجه به مدارك تحصيلى و تجربه كارى شاغلان در يك شركت بر اساس ليست بيمه سه ماه متوالى براى شاغلانى كه در رشته‌هاى كامپيوتر، الكترونيك، رياضى و نظير آنها فارغ التحصيل شده‌اند به عنوان رشته‌هاى زمينه و ساير رشته‌هاى مهندسى به عنوان رشته‌هاى مرتبط، مولفه امتياز دهى شركت‌ها تا كنون بوده است. وى تصريح كرد: ميزان حقوق ساليانه اعلام شده در ليست تامين اجتماعى شركت‌ها به عنوان فاكتور سنجش نيروى انسانى به دليل محدوديت بيمه نامه از ملاك‌هاى ارزيابى حذف شده و رضايت مشتريان به ملاك‌هاى ارزشيابى در طرح جديد اضافه شده كه اين ملاك توسط شورا از لحاظ كمى قابل اندازه گيرى است.

وى علت بازنگرى در رتبه‌بندى فعلى شركت‌ها را يكسان نبودن توان تخصصى و كارشناسى افراد و معادل نبودن تمام توان تخصصى شركت‌ها به صرف پتانسيل نيروى انسانى آنها و همچنين قابل تشكيك و ترديد بودن ثبات نيروى انسانى فعال در يك شركت عنوان كرد.

وى افزود: از سويى ديگر ارائه يك فهرست واحد برا تمام شركت‌هاى احراز صلاحيت و رتبه‌بندى شده در دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك بدون توجه به توان تخصصى آنها موجب جست‌وجوى راهكارهاى جايگزين براى طرح مذكور شد.

وى همچنين گفت: درسال 77 طرح جايگزينى از سوى انجمن براى شورا ارسال شد كه طرح تا سال 81 فرصت بروز نيافت و در سال 81 با همكارى دبيرخانه شورا وانجمن، بخش اول طرح كه بعدها «طرح تفصيلى فعاليت شركت‌ها» نام گرفت، آغاز به كار كرد.

مظلوم در ادامه گفت:‌ براساس اين بخش از طرح به جاى ارائه فهرست واحد از شركت‌ها، سيزده فهرست جداگانه برچسب فعاليت‌هاى تخصصى اظهارى آنها ارائه شد كه تكميل اين طرح نيازمند مولفه اميازدهى شركت‌ها استوار بر مولفه‌هاى ديگرى خارج از محور نيروى انسانى شد.

رييس انجمن شركت‌‌هاى انفورماتيك در خصوص مولفه‌هاى امتيازدهى در طرح جديد گفت: نظرسنجى از شركت‌ها و جمع‌بندى‌ آنها و اصلاحات طرح فعلى موجب شد تا طرح جديد با ملاك‌هاى نيروى انسانى، درآمد و رضايت مشتريان آماده مى‌شود.

وى همچنين گفت: پيشنهاد انجمن به شورا در صورت تصويب طرح رتبه‌بندى مجدد شركت‌ها، اجراى آزمايشى آن به‌طور موازى با رتبه‌‌بندى اوليه است تا شركت‌ها بتوانند بنا به درخواست خود از طريق هر دو رتبه‌بندى احراز صلاحيت شوند.

مظلوم در پايان گفت: اجراى آزمايشى طرح از آان‌ماه سال جارى آغاز مى‌شود كه در صورت موفق بودن از سال 84 شركت براساس طرح جديد رتبه‌بندى خواهند‌ شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.