تکنولوژی

کاهش 56درصديا افزايش 86 درصد؟

نام نویسنده: على مولوى

بخش مقاله ITiran – در روزهاى گذشته تبليغات زيادى درباره کاهش نرخ مکالمات تلفنى از شبکه هاى مختلف سيما پخش شد که تا 56% کاهش در نرخ خدمات را نويد ميدادند. اما آيا تغييرات قيمتها تنها به همين کاهشها محدود است؟! در اين نوشتار سعى بر بررسى ابعاد کلى اين تغييرات شده است .
طبق مصوبه مجلس ، دولت اجازه دارد در طى هر سال اجازه افزايش 10% نرخ ارايه خدمات را دارد. شرکت مخابرات نيز از اين امر مستثنى نبوده و تنها مجاز به 10% افزايش در نرخ خدمات خود مى باشد.
اما اين مسيله در نرخ جديد مکالمات شهرى رعايت نشده اس . در اين تعرفه علاوه بر افزايش 10% نرخ مکالمات شهرى ، مدت زمان پالس نيز کاهش يافته است و اين تصميم موجب افزايشى تا بيش از 80% در اين نرخ شده است . همانطور که در جدول 1 مشاهده مى شود ، در ساعتهاى اوج ترافيک تلفن افزايشى بين 46 تا 88 درصد را شاهد هستيم که کاملا برخلاف مصوبه مجلس اين تغييرات انجام شده است .
متوسط افزايش نرخ خدمات تلفنى بدون در نظر گرفتن ترافيک بالا تر تلفنى در ساعتهاى 8 تا 13 و 13 تا 21 و مساوى قرار دادن ارزش بازه هاى زمانى متفاوت ، 36 درصد خواهد شد که 3 برابر بيش از حدى است که مجلس براى دولت در نظر گرفته است .
در بخش تلفن همراه نيز با افزايش 10% نرخ مکالمه ، هر دفيفه ارتباط براى مشترک حدود 425.7 ريال هزينه خواهد داشت که با توجه به تعرفه هاى جهانى به جرات مى توان ادعا کرد که در حال حاضر گرانترين نرخ خدمات موبايل مربوط به ايران مى باشد.
درباره کاهش نرخ مکالمات بين شهرى ، هر چند کاهش قيمتها بسيار خوشحال کننده است ، اما دور از انتظار نسيت . چرا که با به وجود آمدن تکنولوژيهاى جديد هزينه انتقال تلفنى بساير پايين تر از گذشته است و با توجه به راه اندازى شبکه فيبر نورى کشور ، مسلما هزينه مخابرات در برقرارى ارتباط بين شهرى نسبت به گذشته تغيير فراوانى کرده است . در هر خال اميد است سياست گذاران مخابراتى کشور ، در تبليغات خود تنها به ذک کاهش نرخ خدمات نپردازند و. افزايشى را که در نظر گرفته را نيز به اطلاع عموم مردم برسانند ، هر چند به نظر مى رسد پى از گذشت اولين دوره و ارسال فبضهاى تلفن براى مشترکين ، افزايش و يا کاهش نرخ خدمات تلفنى به طور کامل براى مشترکين مشخص خواهد شد.

IT@pejsa.net

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا