تکنولوژی

دومين نمايشگاه بين المللى الكترونيك ورايانه درگرگان گشايش يافت

ايرنا – دومين نمايشگاه بين المللى الكترونيك ,رايانه ,مخابرات ,ماشينهاى ادارى واتوماسيون ادارى وصنعتى يكشنبه درمحل نمايشگاههاى بين المللى استان گلستان درگرگان آغازبكاركرد‏.‏
مديرعامل شركت نمايشگاههاى بين المللى استان گلستن گفت ‏: ‏اين نمايشگاه درفضاى مفيدبه وسعت يكهزارو‏100 ‏مترمربع احداث شده كه ‏70 ‏شركت داخلى و نمايندگى شركتهاى خارجى درآن حضوردارند‏.‏ “اردشيرحسامى “درگفت وگوباخبرنگارايرناافزود‏: ‏از‏70 ‏شركت و نمايندگى حاضردراين نمايشگاه فعاليت شش شركت درزمينه صنعت برق و الكترونيك وفعاليت مابقى درزمينه مخابرات ,رايانه واتوماسيون ادارى است ‏.‏
وى نمايندگى شركتهاى خارجى اسنس ,هابر,فاراتل ,اسپريت ,ام پى ,شارپ , كاسيو,برادروميتاوشركتهاى داخلى “اتوماسيون ادارى ايران “,مهربد, مخابرات گلستان وگلستان ناراراازمهمترين شركتهاى حاضردراين نمايشگاه ذكركرد‏.‏
به گفته وى ,شركت “مهربد”باوسعت ‏140 ‏مترمربع بزرگترين غرفه رادر اين نمايشگاه به خوداختصاص داده است ‏.‏
وى گفت ‏:‏اين نمايشگاه به لحاظمعرفى كالا,ارائه اطلاعات مدرن ,كيفيت و تنوع كالادراستان درنوع خودكم نظيراست ‏.‏
حسامى ,هدف ازبرگزارى نمايشگاههادراستان رامعرفى تكنولوژى جديد دنياوكمك به رونق اقتصادى گلستان ذكركرد‏.‏ به گفته وى ,اين نمايشگاه به مدت هفت روزاز‏27 ‏بهمن ماه لغايت سوم اسفنددرمحل موقت نمايشگاههاى بين المللى گلستان واقع درتپه باباطاهر ناهارخوران گرگان ادامه دارد‏.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.