تکنولوژی

حضور يک مقاله ايرانى در کنفرانس بين المللى مديريت تجارت الکترونيک

بخش خب ITiran – يک استاد دانشگاه ايرانى در چهارمين کنفرانس بين المللى مديريت تجارت الکترونيک که در دانشگاه مک مستر کانادا برگزار مى شود، مقاله اى را ارايه مى کند.
به گزارش ITiran دکتر فريدون قاسم زاده عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف که مقاله او تحت عنوان: ” مدل تکاملى دو بعدى تجارت الکترونيک ” به عنوان نخستين مقاله دراين کنفرانس ارايه مى شود به خبرنگار ما گفت:” در واقع تجارت الکترونيک شامل مراحل مختلفى تا رسيدن به بلوغ است به عنوان مثال اگر يک سايت تجارت الکترونيک را در نظر بگيريم مرحله اول ايجاد صفحات استاتيک و مرحله دوم ايجاد صفحات دايناميک ( استفاده از ديتابيس) و گام وم ايجاد تعامل است به گونه اى که کاربران هم مى توانند اطلاعات ارسال کنند و صرفا گيرنده نيستند. دکتر قاسم زاده افزود: مرحله چهارم تراکنش امن است که بر بستر آن مى توان خريد و فروش آنلاين را انجام داد به گونه اى که کاربران نگران لو رفتن شماره کارت هاى اعتبارى خود نباشند. مرحله پنجم seamless است که در حقيقت يکپارچه سازى کليه سيستم هاى يک شرکت با يکديگر است.
اين استاد دانشگاه توجه به تجارت الکترونيک را در کشور ناکافى دانست و در عين حال اضافه کرد: در ايران مراحل يک و دو و سه و بخشى از مرحله چهارم راه اندازى شده امابراى رسيدن به مرحله پنجم شايد سالها با کشورهاى پيشرو فاصله اريم.
وى در پاسخ به اين سوال که حضور محققان و پژوهشگران ايرانى در کنفرانس هاى علمى چه تاثيرى بر روند تجارت الکترونيک در کشور مى گذارد گفت: به طور معمول اين تاثير روى رشد تجارت الکترونيک در کشور چندان ملموس نيست و از طرفى ايران هم به عنوان کشورى که خيلى در اين زمينه کار کرده نيز مطرح نيست اما به هر حال اينگونه سمينارها مى تواند تصويرى از فعاليت انجام شده روى تجارت الکترونيک در ايران و ديگر رشته هاى فناورى اطلاعات را به محققان و دست اندرکاران ساير کشورها ارايه نمايد.
گفتنى است سايت ITiran گفت و گويى را با دکتر فريدون قاسم زاده انجام داده که به زودى در بخش مصاحبه ا قرار مى گيرد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.