ایران

کاهش هفت و نیم درصدی تراکنش‌های اینترنتی، موبایلی و کارت‌خوان در آبان‌ماه

گزارش آبان ۹۹، شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک منتشر شد

آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در آبان سال جاری نشان می‌دهد که ۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تراکنش با ارزش ۴.۳۸۰ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده است. این عدد نسبت به مهرماه رشد منفی ۱.۵۱ درصدی در تعداد و رشد منفی ۹.۵۰ درصدی در ارزش ریالی داشته است. اما طبق گزارش شاپرک این تراکنش‌ها نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۲۳.۸۷ درصد و از نظر ریالی ۷۳.۶۱ درصد رشد داشته است.

سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی را پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش شاپرک متوسط تراکنش‌های اینترنتی از ۱۱۸ تراکنش در مهرماه ۱۳۹۸ به ۱۱۱ تراکنش در آبان سال ۹۹ رسیده که در واقع کاهش  ۷.۶۲ درصدی تجربه کرده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه مهر با کاهش ۰.۶۲ واحدی همراه بوده و  متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۸.۵۲ واحد کاهش نسبت به مهر سال جاری به ۲۷۴ عدد در آبان‌ماه رسیده است.

تعداد تراکنش به ازای هر ابزار را می‌توانید در این جدول مشاهده کنید

طبق آمارهای منتشر شده از شاپرک متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان سال جاری، ۲۳۱ تراکنش بوده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۷.۸۵ درصدی داشته است و بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است اما جالب است بدانید که طبق جدول زیر کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۹۰.۳۲ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. شاید علت آن افزایش ۱.۴۹ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی باشد.

کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۹۰.۳۲ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند

به طور کلی تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به ماه مهر، رشد ۱.۸۳ درصدی داشته است. طبق آماری که در گزارش شاپرک آمده است، در ابزارهای پذیرش اینترنتی هم نسبت به ماه مهر سال جاری، رشد ۵.۲۴ درصدی دیده می‌شود و تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰.۷۹ درصدی همراه بوده است.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به ماه مهر، رشد ۱.۸۳ درصدی داشته است

شاپرک سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزارهای آبان را نسبت به ماه گذشته مقایسه کرده است. به استناد این آمار ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۰۶ و کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز در آبان نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۰۰ و افزایش ۰.۵۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۰۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۹ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها دیده می‌شود.

مقایسه مهر و آبان 99 ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی

با توجه به خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که شامل خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ، مانده‌گیری می‌شود؛ شاپرک اعلام می‌کند که از نظر سهم تعدادی  86/92 درصد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده که با توجه به نسبت به ماه گذشته این سهم کاهش 0.06 درصدی داشته است. پرداخت قبض و خرید شارژ  افزایش 0.01 درصدی و سهم تعدادی تراکنش‌های مانده گیری با کاهش 0.05 درصدی مواجه بوده است. خدمت مانده گیری با ۶۹/۴ درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه شده داشته است.

سهم مبلغی تراکنش‌های خرید کالا آبان ماه با افزایش 0 درصدی همراه بوده است که میزان افزایش یافته از سهم مبلغی تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ کاسته شده است.

بخش دیگر گزارش شاپرک اطلاعاتی راجع‌به تعداد تراکنش‌های موفق و ناموفق، آماری از تعداد سهم شرکت‌ها در تعداد و مبلغ تراکنش در آبان ۹۹ می‌دهد. شاپرک در این ماه ۹۲.۲۹ درصد تراکنش‌های موفق و ۷.۷۱ درصدی خطاهای رخ‌داده داشته است.

طبق این گزارش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و کارت اعتباری ایران کیش بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر تعداد تراکنش‌ها داشتند.

همچنین از سهم شرکت‌ها از نظر بیشترین مبلغ تراکنش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، کارت اعتباری ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک سداد هستند. با آمارهای ارائه شده، شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۲۱.۰۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۱.۷۸ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، در هر دو بازار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در آبان ماه شرکت «به پرداخت ملت» همچنان با پوشش ۲۱/۷۴ درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» با کسب ۳۳/۰۴ درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده‌ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌ها محسوب می‌شود. شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با پوشش ۳۰.۶۵ درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته، رقم ۰.۳ درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با ۲.۴۵ درصد افزایش به شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» تعلق دارد. این مقدار در ابزار پذیرش موبایلی با ۱.۳۶درصد افزایش به شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» تعلق دارد.

در این ماه همچنان شرکت «به پرداخت ملت» با پوشش ۲۰.۳۸ درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همین شرکت با رقمی معادل ۳۳.۳۷ درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی شبکه را کسب نموده است. شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش ۳۳/۵۶ درصدی، سهم عمدهای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌کند.

در ماه آبان شرکت سایان کارت با رقمی برابر با ۰.۰۰۷ درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است. در مقابل شرکت فن‌آوا کارت با کسب رقم ۰.۲۶۷ درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با ماه گذشته بیشترین احتلاف میزان شاخص نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها نیز در همین شرکت رخ داده است.

تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در آبان‌ماه رشد داشته است. این کارت‌خوان‌ها در ماه جاری بیش از ۶ درصد افزایش یافته‌اند. بالا رفتن تعداد آن‌ها در تمامی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. این افزایش در ارقام شاخص سهم تعداد کارت‌خوان فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارت‌خوان‌های فعال سیستمی هر شرکت نیز تاثیرگذار بوده است. در ماه آبان سهم کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی، ۱۸.۵۲ درصد از کل کارت‌خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک را شامل شده است. این عدد نسبت به رقم مشابه در مهرماه کمتر از یک درصد بالا رفته است.

طبق این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان و کشاورزی بیش‌ترین سهم از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را در آبان ۹۹ داشتند. همچنین به ترتیب بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی، تجارت و سپه بیش‌ترین سهم از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در آبان‌ماه ۹۹ داشتند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا