ایران

الگوی توسعه نیکوکاری در عصر کرونا

افرا و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برای تشکیل یک کارگروه مشترک توافق کردند

افرا و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برای تشکیل یک کارگروه مشترک توافق کردند. در نشست مشترک اعضای هیات‌مدیره و تیم افرا با اعضای هیات مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه که به صورت مجازی برگزار شد، برای تشکیل یک کارگروه مشترک در راستای بررسی اهداف و برنامه‌ها در سه بخش تحقیق میدانی افرا از موسسات نیکوکاری و شناسایی چالش‌های آنها در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات، همکاری دوجانبه برای تهیه بانک اطلاعاتی از موسسات نیکوکاری و در نهایت ارائه خدمات نرم‌افزاری از سوی افرا متناسب با نیاز موسسات نیکوکاری توافق شد.

در این نشست، آراسب احمدیان، عضو هیات‌مدیره موسسه افرا اعلام کرد: توسعه اقتصاد نیکوکاری هدف افرا است و در مسیر رسیدن به این هدف معضل اصلی زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری است؛ بنابراین در استراتژی جدید افرا، توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری را در ابتدای مسیر حرکت خود قرار دادیم. وی در ادامه گفت: افرا در فرآیند ممیزی و بهبود استاندارد موسسات نیکوکاری با چند مانع روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن بحران کرونا بود. بر این اساس، باید به سمت ممیزی آنلاین پیش می‌رفت که یکی از مسائل اجرای آن نیز عدم وجود زیرساخت سازمانی موسسات بود. بر این اساس، به منظور توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری، بسته نرم‌افزار افرا را طراحی کردیم که امکان ممیزی آنلاین، استقرار فرآیندهای استاندارد برای موسسات نیکوکاری و مشاوره را فراهم می‌کند.

احمدیان خدمات جدید موسسه افرا را در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد و گفت: نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای مالی، نرم‌افزارهای مدیریت فرآیندهای جاری مانند ارتباط با کارکنان و داوطلبان، امکان ارائه طراحی وبسایت به موسسات نیکوکاری، نرم‌افزار CRM، خدمات جدید موسسه افرا است. وی، رویکرد افرا در مسیر توسعه فعالیت‌هایش را همکاری نزدیک با شبکه ملی موسسات نیکوکاری به عنوان متحد استراتژیک در درک نیازهای سازمان‌های نیکوکاری عنوان کرد.

در این نشست، محمود نظاری، رئیس هیات مدیره افرا با اشاره به هدف بزرگ افرا به منظور توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری، اظهار کرد: افرا تمام انرژی خود را صرف ارتقا زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری خواهد گذاشت.

فیروزه صابر، مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در ادامه این نشست با بیان اینکه تفاهم و همکاری با موسسه افرا برای هر دو طرف دارای امتیاز است، گفت: یکی از وظایف شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه توان‌افزایی موسسات عضو است؛ یکی از پارامترهای این موضوع نیز بحث زیرساخت فناوری است. بنابراین با تفاهم با افرا می‌توانیم حرکت در این مسیر را تسهیل کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۶ موسسه عضو شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه هستند، اظهار کرد: موسسه افرا برای پیشبرد اهداف خود به جای مراجعه تک به تک به موسسات، می‌تواند از پتانسیل تعامل با شبکه ملی استفاده کند. این همکاری منجر به این می‌شود که برای ادامه آن در بلندمدت به یک مطالعه مشترک در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.

علی اصغر خامنوی، رئیس هیات مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی جزییات همکاری شبکه با موسسه افرا را تایید کرد که در آینده عملیاتی می شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.