ایران

بهترین اینترنت و بدترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ ارزیابی اینترنت موبایل اپراتورها

ارزیابی اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت بر اساس شاخص‌ها و آمارهای رسمی

بهترین خدمات دهندگان اینترنت یا به عبارتی بهترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ از کدام شرکت اینترنت بگیریم؟ بهترین اینترنت موبایل را کدام اپراتور میدهد؟ بدترین شرکت های اینترنتی کدامند؟ از کیفیت اینترنت فعلی راضی نیستم چه شرکتی را جایگزین کنم؟  این پرسش ها پاسخی همیشگی ندارند و همواره پاسخ می‌تواند بر اساس تجربه هر کاربر متفاوت باشد.

بزرگترین مشکل در پاسخ دادن به این پرسش‌ها این است که همگان همه چیز نمی دانند یا به عبارتی دیگر خط کش کیفیت اینترنت دست همگان نبوده ولی حالا وضع فرق می‌کند.

راه‌اندازی سرویس نت سنج پلاس توسط وزارت ارتباطات ( رگولاتوری) این فرصت را فراهم آورده که کاربران ببینند در هر استان وضعیت کیفیت سرویسشان در مقایسه با شرکتهای دیگر چگونه است.

در ادامه ما وضعیت اینترنت در استان تهران را بر اساس اطلاعات این  سامانه بررسی کرده‌ایم

سامانه نت سنچ پلاس کیفیت اینترنت را در پنچ گروه بررسی کرده که شامل کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی است.

این سامانه سپس بر اساس شاخص‌ها و فرمول‌هایی که البته آنها را شفاف نکرده به هر شرکت رتبه داده است که ظاهرا این رتبه‌ها هر ماه تغییر می‌کند.

بهترین و بدترین اینترنت برای کاربران تجاری

جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری
جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری

بر اساس آمارهای این سامانه بهترین اینترنت برای کاربران تجاری را به ترتیب چهار شرکت ۱-  های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴- فن آوا ارایه می‌دهند

چهار شرکت ۵ – صبانت ۶- آسیاتک ۷- حلما گستر ۸- شاتل با کیفیت متوسط در جدول کاربران تجاری قرار دارند.

بدترین اینترنت برای کاربران تجاری را ۹ – پیشگامان – ۱۰ – رهام داتک و ۱۱- لایزر ارایه می‌دهند. بنابراین این شرکتها ارایه دهنده بدترین سرویس اینترنت هستند.

بهترین اینترنت برای بازی آنلاین

جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای بازی آنلاین
جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین

بر اساس شاخص‌های نت سنج پلاس بهترین شرکتهای ارایه دهنده اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین را ۱- های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴ – صبانت هستند.

۵ – فن آوا ۶- آسیاتک – ۷- حلما گستر – ۸- شاتل در رده متوسط هستند و

پیشگامان ، رهام داتک و لایزر بدترین اینترنت را برای بازی آنلاین ارایه می‌دهند یا به نوعی جزو بدترین شرکت های اینترنتی برای بازی آنلاین هستند. بنابراین این سه شرکت برای بازی آنلاین پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی
جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

بر اساس این جدول، های وب ، پارس آنلاین، مخابرات ایران و صبانت بهترین اینترنت برای تماسهای اینترنتی را ارایه می‌دهند.

فن آوا، آسیاتک، حلما گستر ، شاتل  در رده متوسط قرار دارند و پیشگامان، رهام تک و لایزر بدترین اینترنت برای تماس اینترنتی را دارند..

بهترین اینترنت برای دانلود حجیم

جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم
جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم

کاربرانی که به دانلود علاقه دارند خوب است بدانند بهترین اینترنت برای آنها به ترتیب های وب ، مخابرات ایران، صبانت و پارس آنلاین است که در رتبه‌های اول تا چهارم لیست بهترین شرکتهای اینترنتی  را تشکیل میدهند.

کیفیت دانلود شرکتهای فن آوا، آسیاتک ، شاتل و پیشگامان برای دانلود متوسط است.

شرکتهای حلما گستر، رهام داتک و لایزر در رده کیفیتی ضعیف برای دانلود قرار دارند بنابراین جزو بدترین شرکت های اینترنتی از نظر دانلود قرار میگیرند.

بهترین اینترنت برای وبگردی

جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی
جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی

از نظر وبگردی و بهترین اینترنت، بهترین شرکتهای اینترنتی را  چهار شرکت مخابرات ایران، های وب، پارس آنلاین و صبانت در رده کیفی خوب تشکیل می‌دهند. شرکتهای فن آوا، آسیاتک، شاتل ، حلماگستر برای وبگردی کیفیت متوسط دارند و کیفیت اینترنت شرکتهای پیشگامان ، رهام داتک و لایزر برای وبگردی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین این سه شرکت جزو بدترین شرکت های اینترنتی از این نظر قرار میگیرند.

بهترین اپراتور موبایل از نظر پوشش شبکه

در زمینه اینترنت موبایل رگولاتوری وضعیت پوشش را هم به عنوان یک شاخص کیفی در نظر گرفته و در یک نقشه اینتراکتیو وضعیت آنتن دهی و پوشش را در تمامی نقاط شهر مورد تست و آزمایش قرار داده که کاربران می‌توانند میزان پوشش شبکه محله سکونت یا کار خود را در آن ببینند. اما بر اساس ارزیابی رگولاتوری حداقل در استان تهران هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل در مجموع وضعیت خوبی دارند.

ایرانسل ۸۳ درصد شهر تهران را تحت پوشش شبکه خود دارد ، مناطق باپوشش ضعیف در تهران ۱۱ درصد است و مناطق فاقد پوشش حدود ۳ درصد را تشکیل می‌دهند. وضعیت ایرانسل کمابیش در کل استان مشابه است جز اینکه مناطقی که تحت پوشش نیستند حدود ۵ درصد است.

همراه اول در شهر تهران وضعیت بهتری دارد و حدود ۸۵ درصد شهر تحت پوشش خوب این اپراتور است. مناطق تحت پوشش متوسط ۱۰ درصد را تشکیل میدهند و تنها ۲ درصد مناطق از پوشش ضعیفی برخوردارند.

همراه اول اما در کل استان تهران از نظر مناطق فاقد پوشش حدود ۷ درصد است که ۲ درصد بیشتر از ایرانسل است.

وضعیت پوشش رایتل به خوبی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نیست. ۷ درصد مناطق در شهر تهران فاقد پوشش است. در کل استان این عدد (‌عدم پوشش ) به ۵۰ درصد! می‌رسد.

بهترین اینترنت موبایل

جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل
جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل

مقایسه کیفیت اینترنت سه اپراتور تلفن همراه در پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی یک نتیجه مشابه دارد. در هر پنج گروه ایرانسل با کیفیت خوب در رتبه اول، همراه اول با کیفیت متوسط دررتبه دوم و رایتل با کیفیت ضعیف در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین میتوان گفت ایرانسل بهترین اینترنت موبایل کاربران تجاری بازی و تماس اینترنتی را دارد.

همچنین بهترین اینترنت موبایل از نظر دانلود حجیم و وبگردی نیز متعلق به ایرانسل است.

بیشترین شکایات اینترنت موبایل

این سامانه همچنین شاخص‌هایی از نظر تعداد شکایات کاربران را هم ارایه داده است. با ذکر این نکته که کم یا زیاد بودن شکایت لزوما به تنهایی نشان دهنده وضعیت خوب یا بد یک شرکت نمی‌تواند باشد چراکه باید تناسبی بین تعداد کاربر و تعداد شکایت برقرار باشد. رگولاتوری برای این کار هم شکایت ها را از نظر تعدادی و هم به ازای تعداد مشترک یکسان در نظر گرفته است.

تعداد شکایت از اپراتورها از نظر تعدادی

بر اساس آمارهای یک ماه اخیر بیشترین شکایت کاربران از کیفیت سرویس ( شامل عدم آنتن دهی به شبکه نسل سوم و چهارم و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ است ) . شکایت از کیفیت سرویس به معنی عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده در رتبه دوم بیشترین شکایت‌های کاربران است و مشکلات مالی و تعرفه در رده سوم شکایت در سطح استان تهران است.

بر اساس مقایسه تعداد شکایت اپراتورها بیشترین شکایت‌ها از  نظر عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت  به همراه اول و سپس ایرانسل و بعد رایتل صورت گرفته است. بیشترین شکایت از نظر عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده از ایرانسل، همراه اول و سپس رایتل صورت گرفته است.

از نظر مشکلات تعرفه همراه اول با فاصله بیشترین شکایتها را به خود اختصاص داده . ایرانسل و رایتل در رتبه‌های بعدی هستند.

تعداد شکایت از اپراتورها به ازای هر صدهزار مشترک

بر اساس این شاخص در زمینه عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت پرسرعت رایتل بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده و همراه اول و ایرانسل در رتبه‌های بعدی هستند. از نظر کیفیت سرویس و مشکلات مالی تعرفه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تقریبا مشابه هم هستند.

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

گفتنی است که سامانه نت سج پلاس امکان شکایت آنلاین کاربران از اپراتورها را هم فراهم کرده است.

بهترین اینترنت  TD LTE

رگولاتوی دو شرکت ایرانسل و مبین نت را از نظر اینترنت TD-LTE مورد تست قرار داده که در هر پنج زمینه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی ایرانسل وضعیت بهتری دارد و اینترنت TD-LTE  این شرکت خوب ارزیابی شده است. در مقابل کیفیت اینترنت TD-LTE مبین نت متوسط است.

از نظر شکایت کاربران از اینترنت TD-LTE بیشترین شکایت از ایرانسل و کمترین از مبین نت بوده است .

جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE
جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE

سامانه سنجش کیفیت شبکه زیرساخت

نوشته های مشابه

‫239 دیدگاه ها

 1. سلام..اینترنت ما مخابرات هست 16 گیگ
  خیلی خیلی مسخره و ضعیف هست. به صورتی که سایت شما رو به زووور بالا آورد
  ما پول 16 گیگ رو یه مدت میدادیم بعد که پدرم زنگ زد به مخابرات و یکی رو فرستادن و مرده گفت این اصلا کشش 16 گیگ رو نداره و تا حداکثر 8 گیگ کشش داره و باید برید پولتون رو پس بگیرید
  بازم اینترنت ضعیف بود دوباره تماس گرفتیم و دوباره یکی رو فرستادن بعداااا یه خانمه زنگ زد گفت شما باید 4 گیگ بخرید کشش 8 گیگ هم نداره!!!!!!!!!!!
  رفتیم یه مودم مبین نت خریدیم و میتونم به جرات بگم فوووووووووووق العاده بود
  اسپید چک گرفتم سرعتش حدودا 30 گیگ بود!!!
  مبین نت برای ما خیلی خوب بود
  مخابرات لطفا اینترنتش رو درست کنههه

 2. مخابرات هم سرویس گیمینگ داره باس زنگ بزنین ۲۰۲۰ بعد پین داخل کالاف ۶۰ هس دلیل نمیشه داخل بازی های دیگه هم ۶۰ باشه اگ داخل کالاف ۶۰ هست همون دقیقه اگر داخل پابجی چک کنین ۱۳۰ میشه چون طبیعت گیم همینه بعد اینتزنت مخابرات برای گیم خیلی خوبه اگ هم پینگ شما بالاس بخاطر نویز یا فاصله زیاد تا مرکز مخابرات منطقتونه

 3. مبین نت خیلی گرونه طرح هاش ولی پینگ خوبی تو گیم میده و سرعت دانلود بالایی داره تو اپلود ضعیفه

 4. برای ثبت نام خیلی سریع انجام میدهند ولی برای قطع اشتراک خیلی اذیت میکنند بنا به دلایلی مدت دوازده روز است تقاضا قطع اشتراک‌ با شاتل را ثبت کردم‌و‌بارها با پشتیبانی شاتل تماس میگیرم هر بار یک‌ نوع دلیل عدم‌ اقدام‌ به من‌می ‌گویند و تا این لحظه هیچ‌ کاری انجام نداده اند و‌همچنان بدون اینترنت هستم‌ نمیدانم به کجا شکایت کنم

  1. سلام
   یه سرویس با آنتن هوایی بگیر از یه شرکت خوب ( البته همه سرو ته یه کرباسن ) ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنی

 5. دوستانی که تهران و کرج هستند اینترنت نامحدود، پوینت تو پوینت (نقطه به نقطه)شرکت زیتل را بگیرید. من از اکثر شرکتها یی مثل شاتل و آسیاتک و مبین نت و حتی مخابراتی گرفتم و هر روز یه بهانه‌ای برای تموم شدن غیر عادی حجم و سرعت پایین میاوردند…. خلاصه بگم اینترنت نامحدود شرکت زیتل zitel را که نه خط تلفن میخواد نه سیم کارت فقط یک آنتن در پشت بام نصب میکنه و تمام…و بیست نفر هم همزمان بدون افت سرعت میتوانند از اون استفاده کنند….

 6. سلام
  من از اینترنت مبین نت استفاده میکنم
  اصلا پیشنهاد نمی کنم یه مشت دزدن . هم کم فروشی می کنن و هم سرعش به شدت پایینه

 7. همه شرکت های اینترنتی تو ایران، اينترنت رو بر حسب مگابیت میکنن تو پاچه مردم و از این تشابه اسمی مگابیت با مگابایت نهایت سواستفاده رو میکنن.. وقتی میگن 8مگ یعنی تقسيم بر 8 که میشه 1مگابایت! 16مگ میشه 2مگابایت.. در حالی که مثلا تو ترکیه پایین ترین سرعت اینترنت 1گیگابایت هست، تازه این واسه دانشجو هاست که هرجا خواستن فلش رو وصل میکنن به لپتاپ 1گیگابایت سرعت تو جیبشونه..قیمتشم به پول ما ماهی 30هزار تومان بود البته نامحدود!!! حالا این آشغالای دله دزد نشستن 1مگ سرعتو با حجم محدود و روزی 500بار قطع و وصلی، تجزيه تحلیل کردن..!! یعنی خاک تو سرمون

 8. سلام
  ما مخابرات داریم ولی بعضی وقتا وسط بازیم قطع شد!
  لطفا بگید شاتل خوبه یا های وب یا پارس انلاین ؟

  1. حاجی شاتل افتضاحه خودتو بدبخت نکن باهاش
   مگه اینکه خونتون نزدیک مخابرات باشه
   یه سری دوستام شاتل دارن از کیفیتش راضین و خونه هاشون نزدیک مخابراته

  2. داداش
   ببین اوایل پارس آنلاین عالللللللللللی بود ،ولی الان بگیری خریت محضه
   شاتل هم همینطور اونم اویل خوب بود .
   الان های وب از همه بهتره نتش …هم کلاه بردار نمیکنن هم مثه آدم پینگ ‌میدن …ولی امید وارم اینا نزن تو کار دزدی …چون اوایل همه شرکتایی که باهاشون قرار داد میبندی خوبن بعد…

  3. من شاتل دارم. در کل همه دزدن. ولی سرعت دانلودش عالیه. فقط یه بدی که داره اینه که طرح هاش اصلا تنوع نداره. اما یه خوبی که داره برای تعطیلات رسمی مثل جمعه یا مناسبتی طرح میدن الان جدیداً 5 گیگ رو 3هزارتومن و 10 گیگ رو 5هزار تومن. پشتیبانیشون هم بد نیست خوبه

  4. شاتل اصلا خوب نیست ..‌ من شنیدم پارس انلاین خوبه ولی شاتل اصلا خوب نیست من خودمم شاتل دارم می خوام لغو اشتراک کنم

  5. من شاتل داشتم عالیه.یکی از خوبیای شاتل اینه ک اگر اینترنت با مشکل مواجه بشه از قبل اطلاع رسانی میکنه.

 9. دزدترین شرکت اینترنت ایران رای نت. هم از نظر پهنای باند هم از نظر سرعت دانلود هم از نظر مدت زمان قرار داد. این شرکت انقدر وقیح شده که حتی سرویس ۶ماهه رو که من خریدم مدت قرار داد رو ۵ ماهه تموم کرد با اینکه ۱۷۰۰ گیگ از حجمم مونده بود…
  گول قیمت های پائینشونو نخورید. جای دیگه جبران میکنن این دزد ها

 10. واقعا عجیبه این امار راجب بهترین اینترنت بازی . من های وب داشتم ولی پینگم بالا بود . الان هم مخابرات دارم و پینگم نوسان شدید داره . بعد از اونور شاتل که سرویس گیم داره چجوری 8 هست !!

   1. به نظر من ایرانسل از همه بهتره اگه 4G پلاس بگیره اون منطقه تون سرعت دانلود من به ۱۱ مگابیت هم میرسه ولی شاتل دارم اصلا خوب نیست قطع وصلی شدید دارم ۱ ماهه وی دی اس ال ش هم قطعا داره

  1. دیدم توو امارشون همش الکیه من همه رو تست کردم الانم های وب دارم اصن سرویس گیم نداره و پینگش داغووونهههه

  2. شاتل هم بدد نمیخوره.ما 3 ماهه که از اینترنت 8 مگیش استفاده میکنیم و هر ده دقیقه یکبار قطعی داره و سرعت دانلود 500 کیلو بایته

 11. واقعا این پینگ هایی که دوستان میگند واقعیه؟! پینگ 130؟؟؟؟ 100؟؟؟؟
  اصلا با این پینگ ها چطوری بازی می کنید شما؟ من اینترنت مخابرات دارم و فقط کالاف دیوتی بازی می کنم، تا حالا تو اوج ساعت ترافیک بالای 60 نرفته!!! همیشه پینگم روی 50 تا 55 هستش. واقعا با مخابرات تا حالا هیچ مشکلی نداشتم. دمشون گرم
  وقتی با اینترنت 4g همراه اول وصل میشم پینگ تا 70 هم گاهی میره و بازی کلی لگ پیدا می کنه. خدا به اونایی که با پینگ 100 بازی میکنن صبر عنایت کنه! ایوب باید از شما درس بگیره

  1. منم اینترنتم مخابراته
   فک کنم اینم پارتی بازیه پینگ شما50 پینگ من 120
   دو هفته ای میشه که بالای 140 شده
   گدا گشنه ها فقط بلدن پول بگیرن بی ناموسا
   تو ایران حسرت یه پینگ زیر30 یه بازی بدون لگ رو میخوریم

  2. داش گل کالاف چون تو خاور میانه سرور داره معلومه پینگ 60 میده
   شما با همون مخابرات برو یه دس کانتر بزن بعد بیا اینجا

 12. سلام به همه سروران و بزرگواران
  کسی از شرکت شاتل و های وب استفاده میکنه و میتونه اطلاعات و تجربشو با ما شییر بکنه؟

  1. سلام من تا 2هفته پیش به شاتل وصل بودم، واقعا برای دانلد کردن
   پوستت را میکنه، حتی یه وب گردی هم نمیتونی بکنی. سرعت سنج هم که میزدم روی، 3.5 بود
   زنگم که میزدم بعد از نیم ساعت جواب میدادند میگفت ما در تلاشیم برطرف کنیم. مدمتون هم بیشتر از 4مگ جواب نمیده
   قطع کردم به های وب وصل شدم الان واقعا حرف نداره. روی مدم سرعت 8مگ بستند. تست سنج که میزنم روی 8.1 الا 8.3 میزنه
   سرعت دانلدشم که اصلا قابل مقایسه با شاتل نیست

  2. من شاتل دارم. در کل همه دزدن. ولی سرعت دانلودش عالیه. فقط یه بدی که داره اینه که طرح هاش اصلا تنوع نداره. اما یه خوبی که داره برای تعطیلات رسمی مثل جمعه یا مناسبتی طرح میدن الان جدیداً 5 گیگ رو 3هزارتومن و 10 گیگ رو 5هزار تومن. پشتیبانیشون هم بد نیست خوبه

 13. من از های وب سرویس هشت مگ سه ماهه داشتم، از سه ماه، اینترنت بیست روز به خاطر مشکلات فنی شرکت قطع بود، به من گفتن از دیتای گوشی استفاده کن تا مشکل رفع بشه. آخر هم پول دیتای منو ندادن منم از های وب خارج شدم

  1. بحالا که اینها همه بد هستند به نظر شما برای بازی کالاف چه بسته ای بخرم که پینگم پائین نیات
   ممنون میشم راهنمایی کنید ؟

 14. من از فن آوا استفاده میکنم و فوق العاده هم از سرعت و هم از کیفیت راضی هستم .

  1. منم از فن آوا استفاده میکنم ۸ مگ
   ولی خیلی افتضاحه هم قطعی زیاد داره هم سرعتش پایینه (سرعت دانلودم با idm بزحمت به ۶۰۰ کیلو بایت میرسه)

  2. ازش برای په کارهایی استفاده میکنی؟
   من دنبال یه شرکت عین ادم میگردم
   برا وب گردی و دانلود فیلم زیاد خوبه؟

 15. متاسفانه اكثر شركتها كم فروشي ميكنند كارشان دقيقا مصداق دزدي از جيب مصرف كننده است نه حجمي كه ميخري بهت ميدن و نه سرعت . مخصوصا جديدا هم باب شده كه اگر بخواي از شبكه هاي مجازي استفاده كني يك چهارم حجم برات محاسبه ميكنند اين واقعا يعني چي ؟ آخه مگر داخل هم شبكه ايي داريم كه ارزش استفاده داشته باشه . معلومه كسي كه اينترنت ميخره يا تحقيق ميكنه يا بيزنس ميكنه يا بازار يابي چرا بايد حجمي كه ميخره رو بهش نديد ؟ من از آسيا تك خريد كردم كه واقعا نه از سرعت و نه از پشتيباني و نه از حجمي كه بهم دادن راضي نيستم . حرومشون بشه

  1. پارس انلاین دو ساله افتضاح شده اینترنتش پینگ ک زیر 100نمیاد همش 130 ب بالاس قطعی هم زیاد داره 10 20 ثانیه قطع میشه از بازی بندازت بیرون حرس بخوری باز وصل میشه. هربارم زنگ میزنی میگن سرویسا با مشکل مواجه شده.

 16. سلام دوستان کسی از کیفیت و سرعت شرکت آواگستر اطلاعی داره ؟ کسی اشتراک این شرکت داره که راضی باشه ؟

 17. بدترین شرکت پارس آنلاین هست . واقعا قطعیش زیاده و سرعت ۸ مگ که با قیمت گرونتر از جاهای دیگه هم تهیه می کنی بیشتر زمان روز ۲ مگ بیشتر نیست . واقعا داغونه

   1. دقیقا توی پنل کاربری میزنه 8 یا 16 مگ ولی وفتی اینرنت رو تست میکنی سرعت به 1 مگ هم نمیرسه

    1. من دوهفته سرعتم 1.736 مگ بود بعدش اومد اندازه هشت مگ و پینگ داخلیم یه 40 تا بیشتر شد، بسته 240 گیگ 16 مگ سه‌ ماهه، هرچیم زنگ میزنم بهونه ها مختلف میارن اصلا جور در نمیان، یه مشت گدا گشنه کم فروش

  1. دوست عزیز من بعد 3 یا 4 سال اشتراک در پارس آنلاین بالاخره دیروز صحبت کردم که اشتراکم جمع آوری کنند شماهم اگه راضی نیستین اشتراکتون قطع کنید چون این شرکتی که من میبینم دیگه شرکت قدیم با تعرفه های قدیم نیست

   1. كاملا موافقم منم بعد دو سالبه پارس آنلاين گفتم بيان جمع كنن واقعا از نظر تعرفه و حتي آپي استاتيك در حق مشتركينش ظلم ميكنه سرعتشم سرعت سابق نيست

    1. پارس آنلاین آشغال فقط دزدی پینگ الکی ۷۰ یهو تا ۱۲۰ میره .پشتیبانی هم فقط الکی لفظ قلم .روزی یبار زنگ بزنی اخرم جمع کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا