ایران

بهترین اینترنت و بدترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ ارزیابی اینترنت موبایل اپراتورها

ارزیابی اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت بر اساس شاخص‌ها و آمارهای رسمی

بهترین خدمات دهندگان اینترنت یا به عبارتی بهترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ از کدام شرکت اینترنت بگیریم؟ بهترین اینترنت موبایل را کدام اپراتور میدهد؟ بدترین شرکت های اینترنتی کدامند؟ از کیفیت اینترنت فعلی راضی نیستم چه شرکتی را جایگزین کنم؟  این پرسش ها پاسخی همیشگی ندارند و همواره پاسخ می‌تواند بر اساس تجربه هر کاربر متفاوت باشد.

بزرگترین مشکل در پاسخ دادن به این پرسش‌ها این است که همگان همه چیز نمی دانند یا به عبارتی دیگر خط کش کیفیت اینترنت دست همگان نبوده ولی حالا وضع فرق می‌کند.

راه‌اندازی سرویس نت سنج پلاس توسط وزارت ارتباطات ( رگولاتوری) این فرصت را فراهم آورده که کاربران ببینند در هر استان وضعیت کیفیت سرویسشان در مقایسه با شرکتهای دیگر چگونه است.

در ادامه ما وضعیت اینترنت در استان تهران را بر اساس اطلاعات این  سامانه بررسی کرده‌ایم

سامانه نت سنچ پلاس کیفیت اینترنت را در پنچ گروه بررسی کرده که شامل کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی است.

این سامانه سپس بر اساس شاخص‌ها و فرمول‌هایی که البته آنها را شفاف نکرده به هر شرکت رتبه داده است که ظاهرا این رتبه‌ها هر ماه تغییر می‌کند.

بهترین و بدترین اینترنت برای کاربران تجاری

جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری
جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری

بر اساس آمارهای این سامانه بهترین اینترنت برای کاربران تجاری را به ترتیب چهار شرکت ۱-  های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴- فن آوا ارایه می‌دهند

چهار شرکت ۵ – صبانت ۶- آسیاتک ۷- حلما گستر ۸- شاتل با کیفیت متوسط در جدول کاربران تجاری قرار دارند.

بدترین اینترنت برای کاربران تجاری را ۹ – پیشگامان – ۱۰ – رهام داتک و ۱۱- لایزر ارایه می‌دهند. بنابراین این شرکتها ارایه دهنده بدترین سرویس اینترنت هستند.

بهترین اینترنت برای بازی آنلاین

جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای بازی آنلاین
جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین

بر اساس شاخص‌های نت سنج پلاس بهترین شرکتهای ارایه دهنده اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین را ۱- های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴ – صبانت هستند.

۵ – فن آوا ۶- آسیاتک – ۷- حلما گستر – ۸- شاتل در رده متوسط هستند و

پیشگامان ، رهام داتک و لایزر بدترین اینترنت را برای بازی آنلاین ارایه می‌دهند یا به نوعی جزو بدترین شرکت های اینترنتی برای بازی آنلاین هستند. بنابراین این سه شرکت برای بازی آنلاین پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی
جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

بر اساس این جدول، های وب ، پارس آنلاین، مخابرات ایران و صبانت بهترین اینترنت برای تماسهای اینترنتی را ارایه می‌دهند.

فن آوا، آسیاتک، حلما گستر ، شاتل  در رده متوسط قرار دارند و پیشگامان، رهام تک و لایزر بدترین اینترنت برای تماس اینترنتی را دارند..

بهترین اینترنت برای دانلود حجیم

جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم
جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم

کاربرانی که به دانلود علاقه دارند خوب است بدانند بهترین اینترنت برای آنها به ترتیب های وب ، مخابرات ایران، صبانت و پارس آنلاین است که در رتبه‌های اول تا چهارم لیست بهترین شرکتهای اینترنتی  را تشکیل میدهند.

کیفیت دانلود شرکتهای فن آوا، آسیاتک ، شاتل و پیشگامان برای دانلود متوسط است.

شرکتهای حلما گستر، رهام داتک و لایزر در رده کیفیتی ضعیف برای دانلود قرار دارند بنابراین جزو بدترین شرکت های اینترنتی از نظر دانلود قرار میگیرند.

بهترین اینترنت برای وبگردی

جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی
جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی

از نظر وبگردی و بهترین اینترنت، بهترین شرکتهای اینترنتی را  چهار شرکت مخابرات ایران، های وب، پارس آنلاین و صبانت در رده کیفی خوب تشکیل می‌دهند. شرکتهای فن آوا، آسیاتک، شاتل ، حلماگستر برای وبگردی کیفیت متوسط دارند و کیفیت اینترنت شرکتهای پیشگامان ، رهام داتک و لایزر برای وبگردی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین این سه شرکت جزو بدترین شرکت های اینترنتی از این نظر قرار میگیرند.

بهترین اپراتور موبایل از نظر پوشش شبکه

در زمینه اینترنت موبایل رگولاتوری وضعیت پوشش را هم به عنوان یک شاخص کیفی در نظر گرفته و در یک نقشه اینتراکتیو وضعیت آنتن دهی و پوشش را در تمامی نقاط شهر مورد تست و آزمایش قرار داده که کاربران می‌توانند میزان پوشش شبکه محله سکونت یا کار خود را در آن ببینند. اما بر اساس ارزیابی رگولاتوری حداقل در استان تهران هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل در مجموع وضعیت خوبی دارند.

ایرانسل ۸۳ درصد شهر تهران را تحت پوشش شبکه خود دارد ، مناطق باپوشش ضعیف در تهران ۱۱ درصد است و مناطق فاقد پوشش حدود ۳ درصد را تشکیل می‌دهند. وضعیت ایرانسل کمابیش در کل استان مشابه است جز اینکه مناطقی که تحت پوشش نیستند حدود ۵ درصد است.

همراه اول در شهر تهران وضعیت بهتری دارد و حدود ۸۵ درصد شهر تحت پوشش خوب این اپراتور است. مناطق تحت پوشش متوسط ۱۰ درصد را تشکیل میدهند و تنها ۲ درصد مناطق از پوشش ضعیفی برخوردارند.

همراه اول اما در کل استان تهران از نظر مناطق فاقد پوشش حدود ۷ درصد است که ۲ درصد بیشتر از ایرانسل است.

وضعیت پوشش رایتل به خوبی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نیست. ۷ درصد مناطق در شهر تهران فاقد پوشش است. در کل استان این عدد (‌عدم پوشش ) به ۵۰ درصد! می‌رسد.

بهترین اینترنت موبایل

جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل
جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل

مقایسه کیفیت اینترنت سه اپراتور تلفن همراه در پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی یک نتیجه مشابه دارد. در هر پنج گروه ایرانسل با کیفیت خوب در رتبه اول، همراه اول با کیفیت متوسط دررتبه دوم و رایتل با کیفیت ضعیف در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین میتوان گفت ایرانسل بهترین اینترنت موبایل کاربران تجاری بازی و تماس اینترنتی را دارد.

همچنین بهترین اینترنت موبایل از نظر دانلود حجیم و وبگردی نیز متعلق به ایرانسل است.

بیشترین شکایات اینترنت موبایل

این سامانه همچنین شاخص‌هایی از نظر تعداد شکایات کاربران را هم ارایه داده است. با ذکر این نکته که کم یا زیاد بودن شکایت لزوما به تنهایی نشان دهنده وضعیت خوب یا بد یک شرکت نمی‌تواند باشد چراکه باید تناسبی بین تعداد کاربر و تعداد شکایت برقرار باشد. رگولاتوری برای این کار هم شکایت ها را از نظر تعدادی و هم به ازای تعداد مشترک یکسان در نظر گرفته است.

تعداد شکایت از اپراتورها از نظر تعدادی

بر اساس آمارهای یک ماه اخیر بیشترین شکایت کاربران از کیفیت سرویس ( شامل عدم آنتن دهی به شبکه نسل سوم و چهارم و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ است ) . شکایت از کیفیت سرویس به معنی عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده در رتبه دوم بیشترین شکایت‌های کاربران است و مشکلات مالی و تعرفه در رده سوم شکایت در سطح استان تهران است.

بر اساس مقایسه تعداد شکایت اپراتورها بیشترین شکایت‌ها از  نظر عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت  به همراه اول و سپس ایرانسل و بعد رایتل صورت گرفته است. بیشترین شکایت از نظر عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده از ایرانسل، همراه اول و سپس رایتل صورت گرفته است.

از نظر مشکلات تعرفه همراه اول با فاصله بیشترین شکایتها را به خود اختصاص داده . ایرانسل و رایتل در رتبه‌های بعدی هستند.

تعداد شکایت از اپراتورها به ازای هر صدهزار مشترک

بر اساس این شاخص در زمینه عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت پرسرعت رایتل بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده و همراه اول و ایرانسل در رتبه‌های بعدی هستند. از نظر کیفیت سرویس و مشکلات مالی تعرفه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تقریبا مشابه هم هستند.

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

گفتنی است که سامانه نت سج پلاس امکان شکایت آنلاین کاربران از اپراتورها را هم فراهم کرده است.

بهترین اینترنت  TD LTE

رگولاتوی دو شرکت ایرانسل و مبین نت را از نظر اینترنت TD-LTE مورد تست قرار داده که در هر پنج زمینه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی ایرانسل وضعیت بهتری دارد و اینترنت TD-LTE  این شرکت خوب ارزیابی شده است. در مقابل کیفیت اینترنت TD-LTE مبین نت متوسط است.

از نظر شکایت کاربران از اینترنت TD-LTE بیشترین شکایت از ایرانسل و کمترین از مبین نت بوده است .

جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE
جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE

سامانه سنجش کیفیت شبکه زیرساخت

نوشته های مشابه

‫147 دیدگاه ها

 1. سلام من تو کرج زندگی میکنم و اینترنت مخابرات دارم وخیلی راضی نیستم میخواستم از شرکت دیگه ای اینترنت بگیرم و بین شاتل و آسیا تک موندم به نظر شما کدوم بهتره و اینکه این دو شرکت از مخابرات بهترن یا فرقی نمیکنن؟

 2. بهترین اینترنت موبایل در ایران همراه اول هست سرعت مهم نیست بعضی اوقات بار شبکه زیاده حالا اگر سرعت را ملاک بزاریم من تا سرعت ۲۰۰ مگ هم از همراه اول گرفتم از لحاظ پشتیبانی همراه اول هست من حتی گاهی بهاشون دعوا کردم پوشش دهی باز همراه اول است برای دانلود حجیم مخابرات من در یک ماه بالای ۱۸۰ گیگ از مخابرات دانلود کردم البته شرکت دیگری بود اما پورت از شرکت مخابرات بود همراه اول ثبات بالایی دارد پورتهای بسیار با ثباتی دارد در این مدت ۱ ریال از حق منا نخورد در حالیکه سوابق من در های وب و ایرانسل هست چگونه عملن دست در جیب مشتری میکنن من بالای ۲۰ سال کاربر اینترنت بودم بهترین اپراتورهای موبایل عبارتند از همراه اول شاتل و مخابرات و لاغیر به هیچ کاربری هم استفاده از بقیه اپراتورها را پیشنهاد نمیکنم سرعت و ثبات همراه اول دانلود حجیم مخابرات و گیم شاتل و صد البته همراه اول همه این سه مورد را جواب میدهد اما محدودیت حجم دارد

 3. اقا پولتون بدین آشغال بخرین ولی از مخابرات اینترنت نخرین مزخرف ترین اینترنت مخابراته
  اگه میخوای پای اینترنت پیر بشین از مخابرات نت بخرین

 4. من هفت ساله شاتلم هیچ مشکلی نداشتم ولی از شهریور امسال تا الان هر روز صبح با عصر افت سرعت شدید دارم پیشنهاد نمیکنم

  1. خب تو زندگیت از پایه مشکل داشته که ضعف سرویس نت تونسته خرابش کنه. تو ی بازنده‌ی واقعی هستی رفیق!

 5. شاتل قبلا عالی بود ولی جدیدا فوق العاده ضعیف شده اصلا به هیچ کس پیشنهادش نمیکنم سرویس دهی‌شون فوق العاده ضعیفه بسته های نسبتا گرونی دارن در مقایسه با خدماتشون

 6. صبانت بدترین شرکت ممکن هست اولا بصورت هرمی اداره میشه از یک نماینده بخری دیگه خود 1524 هم زنگ بزنی میگن شما از ما نخریدین به نماینده تون زنگ بزنین.و همین موضوع باعث میشه رسما انقدر معطلتون کنن که پشیمون بشین.یک ماه شده نت رو نتونستن راه اندازی کنن.
  لطفا قبل از خرید تحقیق کنید و گول ارزان بودن رو نخورین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.