تکنولوژی

فناوری اطلاعات و ارتقای کیفیت زندگی شهری

نام نویسنده: شهرام شریف

بزرگراه فناوری – هفته قبل هيات وزيران سترش فعاليتهاي مجازي و اينترنتي را به منظور كاهش ترددهاي شهروندان تهراني در دستور كار خود قرار داد. موضوعی که حداقل چندین سال است از سوی رسانه های مکتوب و در قالب های متعددی چون یادداشت ، گزارش و مصاحبه تکرار می شود. واقعیت این است که نه وضعیت تردد و نه وضعیت خدمات دهی بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی مناسب با شان و شخصیت مردم ما نیست و کیست که روزانه با ترافیک و یا با بخشی از خدمات و سرویس های شهری مواجه شود و تاسف نخورد که با این هفته ظرفیت و قابلیت هایی که در کشور به سادگی ( با کمی هماهنگی و مدیریت صحیح) در دسترس است چرا وضعیت به این گونه است.

آنچه هم اکنون د دستور کار گروهی از وزارتخانه های مختلف به منظور کاهشش ترددهای شهری و توسعه خدمات و فعالیت های مجازی برای کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع قرار گرفته در واقع چیزی جدیدی بر طرح های قبلی الکترونیکی کردن خدمات نمی افزاید. بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دو سرویس اصلی هستند که می توان با گسترش آنها و یا تکمیل بسیاری از طرح های نیمه تمام عملا شاهد جهشی در این زمینه بود و دقیقا به اهداف مورد نظر نزدیک شد. هم اکنون بخش عمده ترددهای درون شهری را انجام امور بانکی و یا اطلاع از فرآیندهای کاری ادارات دولتی تشکیل می دهد و حتی با مدیریت صحیح بخشی از منابع موجود نیز می توان ه کاهش چشمگیر چنان ترددهایی امیدوار بود. افزایش وسعت سرویس های الکترونیکی و اتصال آنها به ساده ترین و دم دست ترین ابزارهای ارتباطی موجود در کشور می تواند ضمن ارتقای سطح ارتباطات و چرخش امور به کیفیت زندگی مردم نیز بعد تازه ای ببخشد. به نظر می رسد اگر نتایج تشکیل چنین کارگروهی در جهت سرعت بخشیدن به پروژه های مشخص ICT و در قالب یک طرح عمومی با الزامات دولتی باشد می توان به زودی شاهد چرخشی در تمامی عرصه های مرتبط با ICT بود اما اگر قرار باشد نتیجه کار به اجرای موازی طرح ها و پروژه های فعلی بینجامد باید همچنان ساعت ها در ترافیک و تردد روزانه افسوس بخوریم و برای انجام کوچکترین کار اداری به حضورهای فیزیکی و سنتی دلخوش کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا