تکنولوژی

دستاورد شركت‌هاى انفورماتيكى در نمايشگاه اجلا‌س ملى آى‌تى ارائه مى‌شود

دنياى اقتصاد- نمايشگاه جانبى اجلاس ملى توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسى سير تحول دستاوردهاى IT و بينش و بلوغ فكرى ايران در زمينه IT همزمان با اين اجلاس اوايل تير ماه سال جارى برگزار مى‌شود.

به گزارش خبرنگار ما طبق اعلام شوراى عالى انفورماتيك در اين نمايشگاه دستگاه هاى دولتى و نهادهاى غيردولتى در چارچوب سرفصل‌هاى ارائه شده در اين گزارش مى‌توانند دستاوردهاى خود را در زمينه فناورى اطلاعات به نمايش بگذارند.

به گزارش كميته راهبرى اجلاس ملى IT دستگاه‌ها و شركت‌ها تا آخر خرداد ماه جارى مى‌توانند دستاوردها و برنامه‌هاى خود را به انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ارائه كنند تا پس از بررسى موضوعات مطرح شده در جلسات هفتگى كمته راهبرى، دستاوردها و محصولات مناسب براى عرضه در نمايشگاه تاييد و انتخاب شوند.

قانون، آيين‌نامه، مقررات و برنامه‌ها

منظور از قانون، چيزى است كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى‌رسد. آيين‌نامه‌ها توسط هيات وزيران به تصويب مى‌رسد و مقررات توسط دستگاه‌هاى اجرايى و در چارچوب قانون و آيين‌نامه تدوين و ابلاغ مى‌شود. برنامه‌ها شامل برنامه‌هاى توسعه فرهنگى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نيز برنامه‌هاى ميان مدت و بلند مدت دستگاه است كه در قالب برنامه‌هاى توسعه و در محدوده يك بخش تنظيم مى‌شود، مانند: قانون تجارت الكترونيك، قانون حمايت از پديد آورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌اى، قانون وظايف و اختيارات وزارت فناورى ارتباطات و اطلاعات آيين‌نامه اجرايى قانون حمايت از پديد آورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌اى نمونه‌اى از آيين‌نامه است. همچنين برنامه‌هاى توسعه اول، دوم، سوم و چهارم و برنامه‌هاى استراتژيك برخى از دستگاه‌ها قابل ارائه در اين نمايشگاه است.

زبان فارسى‌

بنابراين گزارش درباره زبان فارسى دو فعاليت عمده مورد نظر است كه يكى تهيه ابزارهاى پشتيبان زبان فارسى و ديگرى توليد محتواى ديجيتال به زبان فارسى است، مانند: برنامه‌‌هاى ويرايشگر، طراحى فونت، فارسى سازى نرم‌افزارهاى كاربردى و ايه به ويژه سيستم عامل ملى توليد كتابخانه‌هاى الكترونيك.

استانداردها

استانداردها مستنداتى است كه يا به تصويب موسسه استاندارد رسيده است و يا از استانداردهاى خارجى ترجمه شده و بدون تصويب آن موسسه مورد استفاده قرار گرفته است. استانداردهاى كيفيت نيز در اين قسمت مى‌گنجد.

مانند: نمايش خط فارسى بر اساس يونى كد، استاندارد مديريت حفاظت اطلاعات، استاندارد TickIT .

گزارش‌هاى كارشناسى

براى تصميم‌گيرى درست، وجود گزارش‌هاى كارشناسى يك پيش‌نياز اساسى است. اين تصميم‌گيرى مى‌تواند در زمينه‌هاى مختلف، مانند تدوين قانون، تدوين برنامه‌هاى بندمدت، اتخاذ يك سياست، … باشد.

مانند: حمايت از نرم‌افزارهاى خارجى، طبقه‌بندى نرم‌افزارها، بازار نرم‌افزار، موانع صادرات نرم‌افزار، مطالعات حقوقى كه همه مى‌توانند اين گزارشات خود را در اين نمايشگاه ارائه كنند.

مطالعات پايه

مطالعات پايه گزارش‌هايى است كه براى تصميم‌گيرى‌هاى كلان به تصميم‌گيران كمك مى‌كند.

نمونه‌‌ها: كليات نظام ملى اطلاعات، استراتژى فناورى اطلاعات در صنعت.

تشكيل نهادهاى غير دولتى

نهادهاى غير دولتى به ويژه نهادهايى كه با مشاركت عمده دست‌‌اندركاران يك حوزه و با روش دموكراتيك به وجود مى‌‌آيند، ربط خوبى ميان دولت و آحاد دست‌اندركاران است. اين نهاد مى‌تواند در ارتباط با دولت خواسته‌هاى اعضاى خود را به طريق سازمان يافته مطرح كند و در ارتباط با اعضاى خود، موجبات تسهيل اجراى سياست‌هاى دولت را فراهم آورد.

مانند: انجمن‌هاى صنفى، انجمن‌هاى علمى، نظام صنفى رايانه‌اى

نظام فنى اجرايى

نظام فنى اجرايى ارتباط كارفرما و پيمانكار را سامان مى‌دهد تا هر يك از دو طرف يك پروژه به اتكاى آن، تعامل درستى با هم داشته باشند و ضريب موفقيت پروژه‌ها را كه در حوزه ICT نسبت به ساير حوزه‌ها پايين‌تر است افزايش دهد كه نمونه‌هاى آن نظام مهندسى و استاندارد تليد نرم‌افزار (نماتن) و آيين‌نامه‌ دولت درباره تكفا است.

سرمايه انسانى

ارزش سرمايه انسانى در توسعه همه جانبه و پايدار از هر عامل ديگرى بيشتر است. در حوزه ICT به علت ماهيت نرم‌افزارى بسيارى از اجزاى آن، ارزش سرمايه انسانى به مراتب بيشتر است. تشكيل سرمايه انسانى در مدارس و دانشگاه‌ها كه متولى آموزش رسمى هستند و آموزش‌هاى فنى و حرفه‌اى غير رسمى و آموزش‌هاى ضمن خدمت شكل مى‌گيرد مانند آموزش دانش‌آموزان دانشجويان رشته‌هاى مرتبط- آموزش كاركنان دولت و به ويژه معلمان.

انتشارات

توليد و انتشار مستندات براى آگاه سازى گسترده ضرورى است. ب استفاده از فناورى اطلاعات انتشارات با ابزارهاى جديد صورت گرفته و به اتكاى آن بسيارى از محدوديت‌ها برداشته مى‌شود. كه در اين زمينه مجله، كتاب، وب‌سايت و از جمله دستاوردها قابل ارائه هستند.

رشد صنعت و بازار

حجم بازار فناورى اطلاعات و سهم آن در اقتصاد ملى و گستره خدمات اين فناورى در اين نمايشگاه مى‌تواند مطرح شود كه پيدايش شركت‌هاى بزرگ IT ، نمايشگاه‌هاى گسترده و نفوذ IT در خدمات دولتى از جمله اين موارد است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.