تکنولوژی

نگرانى کميته رسانه ها از تحقق اهداف WSIS

ITanalyze.ir – اعضاى کميته رسانه هاى WSIS متشکل از روزنامه نگاران و خبرنگاران کشورهاى صنعتى و در حال توسعه با انتشار بيانيه اى در دومين نشست مقدماتى فا دوم WSIS که هم اکنون در ژنو در حال برگزارى است ، نسبت به تحقق اهداف جامعه اطلاعاتى ابراز نگرانى کردند.

کميته رسانه WSIS با بيان اينکه جايگاه و نقش رسانه ها در جامعه مبتنى بر اطلاعات مبهم و نامشخص است خواستار تاکيد بيشتر بر موضوع حقوق بشر شدند.

کميته رسانه WSIS ضمن حمايت از اعلاميه روزنامه نگاران عرب و آفريقايى که طى نشستى در کشور مراکش برگزار شد تاکيد کردند که آزادى بيان و عقيده جزو لاينفک فعاليت رسانه ها محسوب مى شود. اين کميته خطاب به اعضاى سازمان ملل گفت بدانيد که در صورت عدم تحقق اين مسايل ،جامعه اطلاعاتى فردا همچون قفسه هاى خالى خواهد بود.

در ادامه اين بيانيه آمده است که فاجعه سونامى نشان داد دنيا تا چه حد جريان آزاد اطلاعات و به هم پيوستگى بين المللى نقش و جايگاه مهمى در پى دارد. بنابراين مى توان اطلاعات بدون پيشرفت داشت ولى پيشرفت بدون دسترسى آزاد و کامل به اطلاعات بى مفهوم وغير ممکن است.

کميته رسانه هاى WSIS در ادامه خواستار دادن جايگاهى واقعى به روزنامه نگاران در جامعه اطلاعاتى شدند. اين کميته همچنين با اشاره به اعضاى تشکيل دهنده کارگروه حاکميت اينترنت ، نبود حتى يک روزنامه نگار در اين کارگروه را عجيب و در عين حال ناصحيح دانستند.اين کميته اعلام کرد تصور ارتباطات بدون برقرارکنندگان ارتباطات همچون ساختن اختمان بدون ستون خواهد بود. لذا حضور نمايندگان رسانه ها در در تمامى سيستم هاى حاکميت اينترنت در آينده الزامى است.

در پايان بيانيه کميته رسانه هاى WSIS ، اين کميته خواستار در نظر گرفتن حقوقى مشابه حقوق رسانه هاى سنتى براى رسانه هاى جديد در فضاى مجازى و اينترنت شده اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.