تکنولوژی

کنفرانس مبارزه با جرايم الکترونيکى

مشورت همکاران – در هفته‌ى اخير، گروهى از سياستمداران، پليس و نمايندگان كسب وكارها درStrasburg به بحث و گفت‌وگو در باره‌ى جرايم الكترونيكى پرداخته و خواستار مبارزه‌ى نيروهاى بين‌المللى با اين مشكل شده‌اند.

هدف اصلى برگزارى كنفرانس 3روزه در اين خصوص، ترغيب كشورها براى شركت در قرارداد جرايم الكترونيكى اروپا بوده است. اين قرارداد، نخستين پيمانى‌ست كه براى جرايم الكترونيكى در نظر گرفته شده است.

از ميان كشورهاى شركت كننده، 8 كشور اين كار را تاييد كرده و 30 كشور، قرارداد مربوط را امضا كرده‌اند. انجمن اروپا از كشورهاى ديگر، به خصوص كشورهاى غير اروپايى خواسته است كه از اين يمان پشتيبانى كنند.

هدف از قرارداد يادشده، تدوين قوانينى براى جرم‌هاى كامپيوترى در جهان بوده، اما اين موضوع همچنان بحث برانگيز است.

اين كنفرانس كه به كوشش انجمن اروپا برگزار شده، جلسه‌يى را براى پرداختن به تمامى جنبه‌هاى مشكل آفرين تروريسم الكترونيكى، نقص‌هاى موجود و حضور كودكان در كارهاى نامشروع، در نظر گرفته است.

بر اساس آمار به دست آمده از Internet Fraud Complaints Centre ، جرايم اينترنتى خسارت مالى چشم گيرى در بردارد كه اين رقم در سال 2003 ، 182 ميليارد دلار بوده است.

در كشور آلمان جرايم اينترنتى تنها 1.3 درصد از كل جنايات انجام شده را به خود اختصاص داده است اما با اين حال 57 درصد (8.3 ميليارد دلار) از خسارات مالى را همين درصد ناچيز از تخلفات كامپيوترى، به وجود آورده است.

با در نظر گرفتن خسارات وارد شده به وسيله‌ى جرم‌هاى اينترنتى، تصويب قرارداد اخير يك الزام است و بايد كشورهاى امضا كننده‌ى آن بيشتر و بيشتر شوند.

بايد گفته شود كه اين پيمان تنها براى كشورهاى اروپايى نبوده و قرارداد واحدى براى تمام كشورهاى سياره‌ى زمين خواهد بود.

منبع : theregister

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.