تکنولوژی

آخرين سنگر توليد در وضعيت کنونی تليد مانيتور است

ايسنا – رييس سنديكاى توليد‌كنندگان فناورى اطلاعات، وضعيت توليد سخت‌افزار رايانه در كشور را ارزيابى و موانع موجود را تشريح كرد.

محبى گفت: توليد سخت‌افزار در بيشتر بخش‌هاى رايانه، با رشد صعودى خوبى، از حدود 11 سال پيش در كشور آغاز شد، اما زمانى كه كابينه فعلى عزم خود را براى جهانى كردن تجارت جزم كرد، واحدهاى توليدى و اساسا روح توليد، به فراموشى سپرده شده و بيشتر به سوى گشودن دروازه‌هاى كشور براى تجارت رفتند و طبعا در اين حوزه، رايانه و جاذبه‌هاى خاص، ديگر استثنا نيست.

وى ادامه داد: مادامى كه دولت به فروش نفت به عنوان تنها منبع درآمد با نرخ بشكه‌اى 35 تا 40 دلار اتكا كند، توليد جايگاهى نداشته و واردات بر صادرات غلبه مى‌كند، بنابراين جاى تعجب ندارد چرا كه حتى صادرات سنتى را نيز از دست داده‌ايم.

محبى، افزود: امروز مردم بيش از هر زمان ديگر، هوشيار بوده و سرمايه‌ها و انرژى خود را در حوزه‌هايى همچون تجارت و واردات متمركز مى‌كنند تا بازده بيشترى داشته باشد، در حالى كه در اين بخش، به كالاهاى وارداتى رايانه، حداكثر 3 درصد ماليات تعلق مى‌گيرد. از توليدات داخلى 3 الى 4 درصد عوارض تجميع اخذ مى‌شود و اين امر از يك سو موضوع توليد را توجيه ناپذير مى‌كند و از سوى ديگر، سرمايه‌گذارى در اين بخش با توجه ه فصل تغيير تكنولوژى كه بين يك تا يكسال و نيم است، دائما شامل ريسك و خطر است.

وى، ادامه داد: زمانى كه دولت برنامه‌اى دراز مدت براى حمايت از صنعت به ويژه صنعتى كه دچار تغيير و تحولات سريع مى‌شود نداشته باشد، بديهى است كه سرمايه‌گذارى جديد هم صورت نگيرد.

محبى، از اعلام اين خبر مبنى بر اين كه تعداد واحدهاى توليدى واقعى از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر شده است، ابراز تاسف كرد و افزود: با سياستى كه دولت در پيش گرفته در تدوين مقررات واردات و صادرات براى سال 83 هيچگونه جايگاهى براى توليد نيست زيرا توليد‌ كننده را با وارد كننده اشتباه گرفته‌اند.

وى اطمينان دد: با ادامه اين روند تعداد اندك توليدكنندگانى كه تا به حال مقاومت كرده‌اند نيز از صحنه‌ محو شده و توليد سخت‌افزار منقرض خواهد شد. اين در حالى است كه اين گونه توليدات به لحاظ صرفه‌ اقتصادى و مزيت‌هاى نسبى بعضا توجيه‌هايى بالاتر از توليد خودرو دارند.

محبى، تاكيد كرد: از بين بردن زمينه‌ توليد سخت‌افزار از يك سو اشتغال مولد و سرمايه‌گذارى‌هاى پيشين را با تهديد جدى روبه‌رو مى‌سازد و از سوى ديگر با كاهش انگيزه‌هاى توليد، گرايش به سوى تجارت، دلالى و قاچاق افزايش مى‌يابد.

وى، آخرين سنگر توليد را در وضعيت كنونى، توليد مانيتور، ذكر كرد و افزود: اين در حالى است كه مانيتور تنها توليد سخت‌افزار كشور نيست، چرا كه كم و بيش واحدهاى توليدى، توليدات مختلفى با صرفه‌ اقتصادى بالا و سودآورى خوب دارند و با ايجاد اشتغال، نه تنها كشور را از محصولات وارداتى بى نياز كرده‌اند، بلكه به غير مانيتور در بخش‌هاى ديگر همچون كيس، مودم و بلند گوى رايانه صادرات قابل توجهى هم داشته‌ايم.

رييس سنديكاى توليد كنندگان فناورى اطلاعات تصريح كرد:‌ سياست دولت بيشتر هياهو سالارى است تا اشتغال مدارى، بنابراين در چارچوب هياهو صورت مساله مخدوش مى‌شود و مردم نمى‌توانند جمع بندى و ارزيابى كنند و حاصل جمع را پيدا كنند. در اين راستا دولت، نرم‌افزار را بهانه‌اى براى حذف سخت‌افزار قرار داده است و نتيجه‌ آنكه توليد نرم‌افزار و سخت‌افزار را توامان از دست داده‌ايم.

محبى، فعال كردن صنعت توليد سخت‌افزار در كشور را منوط به كنترل كالاهاى وارداتى مشابه، دلالى نكردن دولت براى گران فروشى و حمايت‌هاى بين‌المللى دانست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.