تکنولوژی

چرا براى ارائه خدمات موبايل هزينه دريافت مى‌شود؟

نام نویسنده: فاطمه محمد نژاد

ایسنا – تعدادى از خدمات و قابليت‌هاى تلفن همراه، با وجود پرداخت هزينه‌ براى خريد سخت‌افزار از جانب شركت مخابرات ايران به شركت‌هاى خارجى، هنوز در كشور قابل استفاده نيست، همچنين شركت مخابرات براى ارائه خدماتى از جمله SMS و نمايشگر تلفن‌همراه از كاربران هزينه دريافت مى‌كند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ، اكثر كشورهاى دنيا به موازات ارائه تلفن همراه، سرويس‌ها و خدمات مختلفى همراه با آن در اختيار مشتركان قرار مى‌دهند كه در ايران تاكنون تنها نمونه‌هايى از آنها مانند SMS با دريافت هزينه‌هايى راه‌اندازى شده است.«محمدرضا مولوى» مدير گروه مخابرات دانشكده مخابرات با بيان اينكه در همه جاى دنيا يكسرى از خدمات نسل دوم تلفن همراه به عنوان قابليت‌ها و مشخصات فنى، همراه با سيستم ارائه مى‌شوند، به خبرنگار ايسنا توضيح مى‌دهد: راه‌اندازى برخى از اين موارد در كشور به جهت سياست‌هاى شركت مخابرات با تأخير همراه است و چون انحصار در ارائه يا عدم ارائه سرويس‌هاى مخابراتى در دست اپراتور اول قرار داشته و رقيبى براى آن وجود نارد، اين خدمات نسل دوم تلفن‌همراه به تدريج راه‌اندازى مى‌شوند.

وى مى‌افزايد: در جريان خريدارى سيستم تلفن همراه، بايد كليه سرويس‌ها و قابليت‌هاى همراه آن‌، يك‌بار خريدارى شوند اما به نظر مى‌رسد در ايران در اثر عدم دقت، با وجودى كه سخت‌افزار سيستم خريدارى و درصد زيادى از هزينه‌ها به شركت فروشنده پرداخت شده، تعدادى از نرم‌افزارها خريدارى نشده و در نتيجه نمى‌توان از كارآيى آنها استفاده كرد.وى با اشاره به اينكه پهناى باند سيستم تلفن همراه و طراحى آن در ايران به گونه‌اى است كه قاعدتا بايد بتوان از تمام خدمات نرم‌افزارى در سيستم استفاده كرد، گفت: تعددى از خدمات از جمله ديتا، صوت و تصوير از جمله مواردى است كه به پهناى باند بالا نياز داشته و با توجه به مشكل افزايش تعداد مشتركان قابليت ارائه ندارند.

وى يادآور شد: براى راه‌اندازى هيچ يك از خدمات مذكور، به عنوان يك سرويس ويژه نبايد هزينه‌هاى اضافى از مشتركان دريافت ‌شود، لذا چنانچه نرم‌افزارهاى هر يك از اين سرويس‌ها خريدارى و سياست مخابرات نيز به ارائه آنها استوار شود، دريافت هزينه‌هاى اضافى در اين رابطه مطرح نشده و تنها بر اساس تعرفه عمل خواهد شد.

همچنين، «دكتر فتوت احمدى» استاد سابق دانشگاه شريف و مدير عامل شركت كاوش كام آسيا در اين زمينه در گف‌وگو با خبرنگار ايسنا، مى‌گويد: در ايران هنگام خريد سرويس‌ها تنها موارد ابتدايى خريدارى شده و نسبت به خريد شبكه كامل با ساير خدمات اقدام نشده است.

وى، خدماتى چون Voice Mail كه هنگام در دسترس نبودن مشترك، قابليت ضبط پيام را براى وى فراهم مى‌كند، همچنين سرويس Gprs (سرويسى كه براى اتصالات ديتا به تلفن همراه مورد استفاده قرار مى‌گيرد) را از جمله خدمات ديگر تلفن همراه دانست كه هنوز در كشور ارائه نمى‌شود.

فتوت احمدى، در مورد علت‌هاى عدم ارائه آنها در كشور، مى‌گويد: بى‌برنامگى و نبودن مهندسى كافى در ابتداى انجام كار و در مرحله دوم ارائه سيم‌كارت بيش از حد ظرفيت شبكه و در نتيجه نگرانى از LOAD شدن شبكه توسط سرويس‌هاى ارزش افزوده و استفاده از پيمانكار خارجى كه نتوانسته هيچ اقدام مؤثرى انجام دهد، از بهترين دلايل اين مسأله به شمار مى‌رود.

فتوت، در مورد دريافت هزينه اضافى براى راه‌اندازى سرويس‌ها در كشور، گفت: دريافت هزينه جهت ارائه هر يك از خدمات مذكور به عنوان خدمات تجملى يا لوكس، سياست غلطى است، زيرا مخابرات مى‌تواند با افزايش درصدى آبونمان ماهانه، تمام سرويس‌ها را در اختيار مردم قرار دهد.

وى مى‌افزايد: ظاهرا آنها مى‌خواهند قيمت‌هايشان افزايش نداشته و در نتيجه قوانين دولت در راستاى افزايش نرخ‌ها ناديده گرفته نشود، در صورتى كه عملا اين مساله علتى است تا مردم براى دريافت سرويس‌ها اقدام نكنند.

همچنين «دكتر جمالى» استاد مخابرات دانشگاه تهران به خبرنگار ايسنا توضيح مى‌دهد كه اكثر خدمات همراه با تلفن همراه كم و بيش در كشور ارائه شده و يا در حال راه‌اندازى شدن مى‌باشد.

وى، درباره هزينه‌هاى دريافتى از مشترك‌ براى راه‌اندازى نرم‌افزارهاى مورد استفاده در خدمات مذكور يادآورى كرد كه تلفن همراه شبكه پردرآمد و سوددهى دارد كه هزينه نصب تجهيزات در قبال هزينه‌هايى كه در راستاى استفاده مشترك از خدمات اخذ مى‌شود تامين و بازگردانده مى‌شود و اين روشى اس كه در ساير كشورها به آن عمل مى‌شود.

وى ادامه داد: اما در ايران سرمايه و هزينه اوليه جهت نصب و راه‌اندازى خدمات مذكور در ابتدا، علاوه بر هزينه استفاده از خدمات از مشترك دريافت و به عنوان سود نسبتا خوبى در دست اپراتور اول قرار مى‌گيرد.

اين اظهارات در حالى است كه »دكتر داوود زارعيان» مديركل روابط عمومى شركت مخابرات در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مى‌گويد: عمدتا سرويس‌ها در كشور در حال ارائه هستند و با توجه به وضعيت فرهنگى كشور و كاربرد فناورى‌هاى جديد مى‌توان گفت تقريبا با ساير كشورها فاصله‌اى نداريم.وى در مورد امكانات جديد از جمله Voice Mail افزود: در حال تدارك براى راه‌اندازى ساير خدمات هستيم و در اين راستا امكانات و ظرفيت مورد نياز فراهم شده است و تجهيزات اضافى نيز بايد خريدارى شود تا بتوان آن را در اختيار همه قرار داد.

وى، معتقد است: توسعه تلفن همراه در تمام دنيا مرحله‌اى بود و يك‌باره تمام خدمات ارائه نمى‌شود. در اكثر كشورها از نسل ‌5/1 و ‌2 تلفن همراه استفاده مى‌شود و استفاده از خدماتى مانند GPRS كه نسل ‌5/2تلفن همراه به شمار مى‌رود در توان شبكه فعلى ما نبوده و هنوز به آن نسل نرسيديم، اما قدم به قدم تمام مقولات مدرن را در كشور خواهيم داشت.وى يادآور شد كه برخى از امكانات مانند SMS ، انتقال و انتظار مكالمه، فكس و محدوديت مكالمه در شبكه وجود دارد.

زارعيان، در مورد هزينه‌هايى كه جهت راه‌اندازى خدمات مذكور از مشترك اخذ شود معتقد است كه اين شيوه در كشورهاى مختلف با توجه به سياست‌هاى تعرفه‌گذارى متفاوت است. به طورى كه در برخى از كشورها تعرفه مكالمه بالا بوده و تمام هزينه‌ها با تعرفه مكالمه گرفته مى‌شود، به طورى كه اين هزينه چند برابر نرخ آن در ايران است. شركت مخابرات به اين دليل براى راه‌اندازى خدمات، از مصرف كننده هزينه دريافت مى‌كند تا تعرفه ‌خيلى گران نشده و برخى از هزينه‌ها نيز جبران شوند.

زارعيان در پايان افزود: علاوه بر آن همه مشتركان مايل به اسفاده از همه امكانات نيستند، لذا بهتر است تا سرويس‌ها با دريافت هزينه براى هر فرد كه تمايل به استفاده از آن را دارد راه‌اندازى شود.

معاون امور ارتباطات سيار:

ارسال تصوير از طريق تلفن همراه در آينده‌‌اى نزديك امكان پذير نيست

ايلنا- ارسال تصوير از طريق تلفن همراه در آينده‌‌اى نزديك امكان پذير نيست زيرا كه تحقق آن منوط به داشتن پهناى باند بالا است.

رضوى، معاون امور ارتباطات سيار، با بيان اين‌‌كه هر تكنولوژى داراى كارايى خاصى است، گفت: براى راه‌‌اندازى سرويس ارسال تصوير نياز به پهناى باند بالا داريم، به‌‌رغم آنكه متقاضيان تلفن همراه منتظ دريافت چنين سيستمى هستند، اكنون اين مقدار از پهناى باند در اختيار ما نيست.

رضوى به تعداد كم مشتركان سرويس SMS در كشور اشاره كرد و گفت: اگر تمام مشتركان تلفن همراه به مركز خدمات SMS متصل باشند، اما از قابليت‌‌هاى آن استفاده نكند، نتيجه مثبتى در پى نخواهد داشت. وى گفت: هر مشترك سرويسSMS در روز 2 الى 3 پيام مى‌‌فرستد. در حالى كه مشتركان اين سرويس در ساير كشورها روزانه به طور ميانگين 20 الى 22 پيام براى مخاطبان‌‌ خود ارسال مى‌‌كنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.