تکنولوژی

ارتباط نام سايت و رتبه آن در موتورهای جست وجو

نام نویسنده: محمود بشاش

Mahmoodb – اخيرا بررسي قيقي از مهمترين عوامل رتبه بندي (Ranking) سايت شما در اينترنت و ارتباط آن با نام سايت(Domain) و آدرس جهاني(URL) آن، صورت گرفته است. حدود 20000 ليست اطلاعاتي و 110 عامل مهم، مورد بررسي قرار گرفته است.

اين مقاله به بررسي 3 عامل مهم در ارتباط با نام سايت و آدرس جهاني آن که بيشترين تاثير را در رتبه بندي دارند مي پردازد.
آيا وجود کلمه کليدي سايت شما، در نام سايت، مهم است ؟
بله. اين عامل بسيار مهمي در رتبه بندي سايت است. به همين دليل، من شديدا توصيه مي کنم که مهمترين کلمه کليدي (keyword) سايت، در نام سايت شما وجود داشته باشد. مثلا اگر شما در سايت خود، گل مي فروشيد، در نام سايت خود از کلمه flower استفاده کنيد، مثل، www.flowermall.com يا شبيه آن.

آيا آدرس جهاني کوتاه تر، در رتبه بندي تاثير دارد ؟
بله. نامهاي کوتاه تر ، رتبه بهتري بدست مي آورند. اين عامل خيلي جالب است چون شما بدون تغيير نام سايت خود، تنها با يک طراحي مجدد سايت و انتخاب نام شاخه ها(Folder) و نام فايل فايلهاي کوتاه تر، مي توانيد رتبه بهتري بدست آوريد.

نام سايت هم در طول آدرس جهاني موثر است.
خيلي از حرفه اي ها در بحث بهينه سازي براي سايت، پيشنهاد مي دهند که نامهاي طولاني شامل کلمات متعدد که به خط تيره (Dash) از يکديگر جدا شده اند استفاده شود.
اين بررسي نشان مي دهد که توصيه اين افراد اشتباه بوده است. روي نام سايت کوتاه و آدرسهاي کوتاه متمرکز شويد.
آيا وجود “/” در انتهاي آدرس جهاني سايت، در رتبه بندي موثر است ؟
اين يکي از جالب ترين يافته ها است. بررسي انواع صفحات (.html, .htm, .asp, .shtml) صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد که با تمرکز روي فايلهاي فوق، درصد زيادي از رتبه سايت از بين ميرود.
اين عجيب است. همه مي دانند که .html معمول ترين خاتمه دهنده آدرس سايتها در اينترنت است، درست است ؟… خير، درست نيست !
نتيجه بدست آمده نشان مي دهد که رتبه بالاتر مربوط با سايتهائي است که آدرس جهاني آنها به يک شاخه (Directory) و نه يک فايل .html ختم مي شود. به عنوان مثال، ساختاري مثل http://www.domain.com/test/ رتبه بهتري نسبت به http://www.domain.com/test.html بدست مي آورد.

من فکر مي کنم اين نکته بسيار کليدي است. چنانچه در فکر تغيير ساختار سايت خود هستيد، خوب است که test.html را به index.html تغيير نام دهيد و آنرا در شاخه test قرار دهيد.

حالا کمي هم به عوامل کاهش رتبه، به عبارت ديگر، عوامل بد، بپردازيم.

آيا آدرس .net در رتبه بندي موثر است ؟
عجيب است که بدانيد، بر خلاف انتظار، آدرسهاي .net رتبه کمتري پيدا مي کنند. در واقع ارتباط مستقيم بين رتبه کمتر و آدرس منتهي به .net وجود دارد. قبلا فکر مي کردم نام منتهي به .net خوب است، ولي حالا از آن پرهيز مي کنم.
آيا آدرس منتهي به .html در رتبه بندي موثر است ؟
قبلا هم اشاره شد که بهتر است آدرسها، به “/” ختم شوند تا به نام فايل. اين بررسي نشان ميدهد که انتخاب نام .html باعث کاهش رتبه حتي نسبت به فايلهاي .asp و .htm مي شود. من پيشنهاد مي کنم از اين نام دوري کنيد.

سعي خواهم کرد در مقالات بعدي، ساير پارامترهاي موثر در رتبه بندي سايت شما را بيان کنم.

MahmoodB@systemgroup.net

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.