هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند. بیشتر نوشته‌ها و مقاله‌های مربوط به آن را به عنوان (دانش شناخت و طراحی عامل‌های هوشمند) تعریف کرده‌اند.

امروزه هوش مصنوعی به شاخه های متعددی تقسیم میشود به همین دلیل آینده آن وابسته به تکنولوژیهای مختلفی است که به سرعت در حال توسعه است.

در این بخش شما می‌توانید اخبار یا  مقاله در مورد Ai را مشاهده کنید.

دکمه بازگشت به بالا