ایراناینترنت

ثبت اختلال ۱۷۱ روزه اینترنت ایران در سال ۱۴۰۰

در سالی که گذشت اینترنت کشور حدود ۵ ساعت قطعی کامل را تجربه کرد.

گزارش ابر آروان از داده‌های سرویس رادار این شرکت از اینترنت دیتاسنترهای داخلی نشان می‌دهد که مجموعا در سال گذشته ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه اختلال پراکنده، ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه اختلال هم‌زمان و بیش‌از ۴۰۹۶ ساعت اختلال جزیی رو‌به‌رو بوده است. این یعنی در سالی که گذشت مجموعا ۱‍۷۱ روز و ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه و معادل ۴۷درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است.

در بین وب‌سایت‌هایی که از سوی سامانه‌ی رادار ابر آروان در سال ۱۴۰۰ به‌شکل لحظه‌ای پایش شده، ۸۹درصد اختلالات اینترنت دیتاسنترها مربوط به وب‌سایت‌های بین‌المللی و ۶۷درصد اختلالات مربوط به ارتباطات اینترنتی اینستاگرام بوده است. فاصله‌ی اینستاگرام و کلاب‌هاوس که با ۱۰درصد اختلال در سال در جایگاه دوم اختلالات ارتباطات اینترنتی قرار داشته به ۵۷درصد می‌رسد. به‌شکل خلاصه اینستاگرام نزدیک به ۲برابر مجموع ۸وب‌سایت دیگر با اختلال ارتباطات اینترنتی مواجه بوده است.

۴ ساعت قطعی کامل در سال ۱۴۰۰

پایش لحظه‌ای راردار ابر آروان از وب‌سایت‌های ایرانی و خارجی دیجی‌کالا، ورزش‌سه، آپارات، شاپرک، Github, Google, Instagram, Wikipedia و Clubhouse نشان می‌دهد که در سال گذشته ارتباطات دیتاسنترهای کشور ۲۸۸ دقیقه معادل ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه به‌شکل کامل قطع بوده است.

همچنین در سالی که گذشت۵۱۴ دقیقه اختلال پراکنده در دیتاسنترهای مختلف وجود داشته و ۲ ساعت ۲۰ دقیقه نیز اختلال هم‌زمان وجود داشته است.

۱۷۰ روز و ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه اختلال جزیی

سخت‌گیرانه‌ترین حالت پایش اختلال ارتباطات دیتاسنترها به رصد اختلالات جزیی اختصاص دارد. در این حالت خطا در اتصال دست‌کم ۱ وب‌سایت برای دست‌کم ۵دقیقه اختلال درنظر گرفته می‌شود.

در حالت سخت‌گیرانه در سال گذشته ۲۴۵۸۰۸ دقیقه اختلال جزیی در ارتباطات دیتاسنترها وجود داشته است.

اینستاگرام در صدر اختلالات

۶۷درصد اختلالات ثبت شده در ۹ وب‌سایتی که رادار ابر آروان در سال ۱۴۰۰ آن‌ها را پایش کرده است به اینستاگرام اختصاص داشته است. کلاب‌هاوس و گیت‌هاب با اختصاص ۱۰ و ۹درصد اختلالات به خود در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

در بین وب‌سایت‌های ایرانی کاربران با ۵درصد، بیش‌ترین اختلال را در اتصال به وب‌سایت‌ دیجی‌کالا تجربه کرده‌اند. آپارت و ورزش‌سه به‌ترتیب با ۳ و ۲درصد اختلال در جایگاه‌های پنجم و ششم قرار می‌گیرند.

در سال ۱۴۰۰ دسترسی به Google در ۲درصد و دسترسی به Wikipedia در ۱درصد مواقع با اختلال روبه‌رو بوده است. هم‌چنین در سال ۱۴۰۰ کم‌ترین میزان اختلالات با کم‌تر از  ۱درصد‌ به شاپرک اختصاص داشته است.

در مجموع از بین ۹ وب‌سایت داخلی و خارجی که در سال ۱۴۰۰ از سوی رادار ابر آروان پایش شده است، ۸۹درصد اختلالات در وب‌سایت‌های خارجی (Github, Google, Instagram, Wikipedia و Twitch) و حدود ۱۱درصد اختلالات در وب‌سایت‌های ایرانی (شاپرک، دیجی‌کالا، آپارات، ورزش‌سه) مشاهده شده است.

اختلاف ۲۵ برابری با میانگین جهانی

گزارش اردیبهشت ۱۴۰۱ رادار نشان می‌دهد، وب‌سایت‌های خارجی که رادار آن‌ها را به‌شکل مستمر پایش می‌کند (Github، Google، Instagram، Wikipedia و Twitch) در دیتاسنترهای ایران ۲۵ برابر دیتاسنترهای خارجی با اختلال ارتباطات اینترنتی روبه‌رو بوده‌اند؛ بر این اساس می‌توان گفت اختلالات اینترنت در دیتاسنترهای ایران (بر پایه وب‌سایت‌های جهانی)  ۲۵ برابر میانگین اختلال اینترنت در دیتاسنترهای بین‌المللی بوده است.

هم‌چنین پایش وب‌سایت‌های پرترافیک ایرانی و خارجی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از مجموع اختلالات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی و خارجی، ۸۷درصد اختلالات در دیتاسنترهای داخلی و تنها ۱۳درصد اختلالات اینترنتی در دیتاسنترهای خارجی وجود داشته است.

سهم ۸۷ درصدی دیتاسنترها داخلی در اختلالات اردیبهشت

بررسی میزان اختلالات اینترنتی وب‌سایت‌های داخلی و خارجی در دیتاسنترهای داخلی و بین‌المللی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در حالی‌که بیش‌ترین میزان اختلال اینترنت وب‌سایت‌های بین‌المللی در دیتاسنترهای داخلی رخ داده است که وب‌سایت‌های داخلی هم بیش‌ترین اختلال را در دیتاسنترهای بین‌المللی تجربه کرده‌اند. برای نمونه، ۹۹درصد اختلالات اینستاگرام در این ماه متعلق به دیتاسنترهای داخلی بوده و تنها یک درصد اختلالات اینترنتی اینستاگرام در دیتاسنترهای بین‌المللی مشاهده شده است.

ثبت اختلال ۱۷۱ روزه اینترنت ایران در سال ۱۴۰۰

دیگر وب‌سایت‌های خارجی هم مشابه الگوی مشاهده شده در اینستاگرام بیش‌ترین اختلال اینترنتی را در دیتاسنترهای داخلی تجربه‌ کرده‌اند؛ ۹۷درصد اختلالات Twitch، ۹۴درصد اختلالات Github، ۹۳درصد اختلالات Google و ۸۰درصد اختلالات Wikipedia.

برعکس، ۹۲درصد اختلالات گنجور، ۷۰درصد اختلالات دیجی‌کالا و ۸۰درصد اختلالات آپارات که همه از وب‌سایت‌های پرترافیک ایرانی هستند در دیتاسنترهای بین‌المللی وجود داشته است.

هم‌چنین در اردیبهشت ۱۴۰۱، دیجی‌کالا با ۳۰درصد، بیش‌ترین اختلال را در دیتاسنترهای داخلی تجربه کرده است. آپارات و گنجور به ترتیب با ۲۰ و ۸درصد در جایگاه دوم و سوم اختلالات اینترنتی در دیتاسنترهای داخلی قرار می‌گیرند.

بین وب‌سایت‌های خارجی، Wikipedia با ۸۰درصد، کم‌ترین میزان اختلالات در دیتاسنترهای داخل ایران را تجربه کرده است.

گزارش کامل را از این لینک می‌توانید بخوانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا