ایران

ثبت بیش از ۲.۶ میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک شاپرک در آذرماه ۹۹

گزارش آذر ماه شاپرک منتشر شد

میزان تراکنش‌های شاپرک در آذر ماه  ۹۹، که در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده است، حدود ۲میلیون و ۶۹۱ هزار تراکنش با ارزش ۴هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به آبان سال جاری، رشد منفی ۲.۴۶ درصدی در تعداد و ۴.۳۱ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی را پشتیبانی می‌کند. طبق گزارشی که شاپرک در آذرماه ۹۹ منتشر کرده، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آبان‌ماه رشد ۳.۶۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۴.۱۵ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آذر ۱۳۹۹ نسبت به آبان‌ماه رشد ۲.۸۷ درصدی را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱.۰۶ درصدی همراه بوده است.

در این گزارش آمده که کارت‌خوان‌های فروشگاهی با سهم ۸۹.۴۷ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

طبق این گزارش شاپرک، بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار کارتخوان فروشگاهی است. در حالی که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می‌توان از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فر وشگاهی دانست.

کاهش متوسط تراکنش ابزارها

طبق آمارهای منتشر شده، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آذر ۱۳۹۹.۲۱۸ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۳.۵۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. در آذرماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۸.۷۴ درصدی از ۱۱۱ تراکنش در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۹ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۷ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۱.۴۲ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۱۹.۷۸ واحد کاهش نسبت به آبان ۱۳۹۹ به ۲۵۴ عدد در آذرماه رسیده است.

در این گزارش آمده است که متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در آذر ۹۹، با افزایش ۸۹.۲۷ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۴۲۴.۱۷ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۰.۱۵ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۷.۱۲ میلیون ریال به ازای هر ابزار در آذر ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۳۷۵.۹۴ میلیون ریال است که این میزان نسبت به ماه گذشته ۵۲.۱۱ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.

سهم تراکنش‌های موفق از کل تراکنش‌ها

جدول زیر اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش‌های موفق و ناموفق کل شبکه شاپرک را نشان می‌دهد که این بررسی حکایت از سهم ۹۱.۵۶ درصدی تراکنش‌های موفق و ۸.۴۴ درصدی خطاهای رخ‌داده در آذر ۹۹ دارد.

در حال حاضر در شاپرک خطاها در پنج گروه خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب‌وکار طبقه‌بندی می‌شوند.

کمترین سهم در تراکنش‌های خطادار مربوط به خطای شاپرکی با سهم ۰.۰۱ درصدی از کل تراکنش‌ها بوده است. این نوع خطا سهم ۰.۱۷ درصدی را در بین تراکنش‌های خطادار داشته است.

طبق این گزارش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و کارت اعتباری ایران کیش بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر تعداد تراکنش‌ها در آذر ۹۹ داشتند.

شرکت به پرداخت ملت با سهم ۲۰.۲۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۱.۳۴ درصدی از مبلغ آن‌ها، همچنین بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. طبق گزارش‌ها اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان، دومین شرکت بازار با این شرکت بالغ بر ۴ درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقمی در حدود یک درصد گزارش می‌شود.

همچنین در جدول زیر سهم شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نمایش داده شده است. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی به شرکت به‌پرداخت ملت تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در آذرماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی ۰.۸۱ درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با ۲.۳۳ درصد کاهش به شرکت کارت اعتباری ایران کیش تعلق دارد. این مقدار در ابزار پذیرش موبایلی با ۰.۳۴ درصد ریزش به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق دارد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید در ماه آذر نسبت به آبان ماه با ۰.۷۲ درصد کاهش در شرکت به پرداخت ملت مشاهده می‌شود. در تراکنش‌های مانده‌گیری هم همین شرکت با رقم منفی ۰.۸ درصد بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب کرده است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ افزایش ۰.۸۹ درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش‌ها به خود اختصاص داده است.

سهم تعداد هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های صنعت پرداخت در آذر ماه ۹۹ نشان می‌دهد که بانک ملت با سهم ۲۰.۲۰ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۰.۸۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار ر به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

در این گزارش آمده است که مجموعا تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک ۱۱۱ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۹ عدد بوده است که بیشترین آن با ۱۰۷ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۸۹ عدد و سهم تعدادی ۹۶.۰۹ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۸۲ هزار و ۴۸۵ عدد و سهم ۰.۱۶ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است. این اطلاعات در جدول زیر ارائه شده است.

 

طبق نمودار زیر هرچه بانک ملت بیشترین سود را به عنوان یک بانک پذیرنده برده است، بانک ملی در این بخش ضرر کرده است. چرا که بیشتر از آنکه منابع مالی از حساب‌های آن خارج شود پول به حساب‌های بانک ملت وارد شده است؛ درست در نقطه مقابل بانک ملی.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا