استارتاپایراندیوار

گزارش فصل بهار ۹۹ ملک‌رادار منتشر شد

ثبت بیش از ۲.۶ میلیون آگهی املاک در فصل بهار

ملک رادار گزارش فصلی مربوط به بهار ۹۹ را امروز منتشر کرد. طبق اطلاعاتی که در این گزار به آنها اشاره شده، در سه ماهه اول امسال بیش از ۲.۶ میلیون آگهی آنلاین در بازار املاک ثبت شده است که ۲.۳ میلیون آگهی مربوط به املاک مسکونی و ۲۹۸.۳۶۸ آگهی مربوط به املاک تجاری و اداری بوده است. از تعداد آگهی‌های آنلاین ثبت شده در بهار ۹۹ رهن و اجاره ۸۲۵.۶۴۹ و فروش ۱.۸۳۱.۰۳۶ آگهی را به خود اختصاص داده است.

داده‌کاوی‌های موتور جسجوی املاک ایران کاهش درج آگهی مسکن در تهران و افزایش درج آگهی مسکن در خراسان و البرز را در سال بهار ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین براساس این گزارش روند رو به رشد مهاجرت به حاشیه شهر‌های بزرگ که از سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

بنا بر گزارش ملک رادار، تعـداد آگهی هـای ملکـی در مناطـق بررسـی شـده در بهـار امسـال نسـبت به زمسـتان ۹۸ در مجموع حدود ۴٠ هزار مورد کمتر شده است. همچنین در بهار ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ آگهی‌های رهن و اجاره ۵ درصد بیشتر شده. این در حالی است که در همین بازه زمانی نسبت به زمستان ۹۸ تعداد آگهی‌های فروش املاک از ۱.۹۱۰.۴۲۶ به ۱.۸۳۱.۰۳۶ کاهش پیدا کرده است. کاهش آگهی‌های فروش در تهران در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ برابر با ۲۰۰ هزار آگهی بوده است.

دیوار همچنان پیشتاز

در این دوره تعداد پلتفرم‌های آگهی با کاهش همراه شده و در عوض پلتفرم‌های قدرتمند‌ مجددا سهم قابل توجهی از بازار را کسب کرده‌اند.

دیوار، در فصل بهار نیز همچنان به پیشتازی خود ادامه می‌دهد و در این فصل یک افزایش 7 درصدی از سهم کل آگهی‌های املاک را نیز تحربه کرده است. در حالی که سهم دیوار به 74 درصد رسیده است، شیپور نیز با ١ درصد افزایش، ٢۴ درصد بازار آگهی ها را در اختیار دارد.

اکثـر ایـن افزایـش به خاطر کاهش سـهم بـازار آی هوم و همشـهری و حـذف آلونـک از بازار بوده کـه دیوار افزایش سهم بیشتری را تجربه کرده است.

نگاهی به گزارش فصل بهار ۹۹ ملک‌رادار

کیفیت آگهی ها را می توان از تقسـیم تعداد آگهی ها بر کلیک آنها به دسـت آورد. عدد به دسـت آمده، نشـان می‌دهد در مجموع چند درصد آگهی های یک سایت، بازدید داشته اند. بر این اساس، اطلاعات نمودار صفحه ی بعد به دست میآید.

در فصل بهار آگهی هایی که از روزنامه همشـهری در ملک رادار نمایش داده شـده اند، تعداد کلیک قابل توجهی داشـته اند؛ در حالی که روزنامه همشهری سهم بسیار کمی از آگهی های ملکی را در اختیار دارد.

پلتفرم‌های انتشار دهنده آگهی‌های فصل بهار در مقایسه با فصل زمستان ، کلیـک بیشـتری دریافـت کرده اند و در کل کیفیت آگهی هـا افزایش داشته اسـت.

لازم به ذکر است کـه سـایت آلونـک کـه در زمسـتان سـال قبـل بیشـترین میانگین کلیک را داشت پس از ادغام با شیپور دیگر در این فهرست دیده نمی شود. میانگین کلیک آگهی ها در فصل زمستان سال گذشته ٠٫٢٣ بود که اکنون به ٠٫٢٨ افزایش پیدا کرده است.

نگاهی به گزارش فصل بهار ۹۹ ملک‌رادار

پلتفرم های مختلف انتشار آگهی های ملکی در هر منطقه، سهم یکسانی ندارند و برخی از آنها تنها در یک استان فعالیت میکنند. برای آنکه بدانیم عملکرد هر پلتفرم در مناطق مختلف چگونه بوده است، درصد آگهی های ملکی منتشر شده در هر فصل را بررسی کرده ایم. همان طور که دیده می شود، در استان البرز تنها دیوار، شیپور و آی هوم فعال هستند و در منطقه خراسان، روزنامه خراسان به این جمع اضافه می شود و تنها در استان تهران است که پلتفرم های متعددی فعال هستند. با این همه، در اسـتان های مختلف سـهم دیوار بسـیار بیشـتر اسـت و در ٣ فصل متوالی روند افزایشـی داشـته. رتبه بعدی سـهم بازار در استان ها در اختیار شیپور است که در سه فصل متوالی روند آن کاهشی بوده است.

پلتفرم های مختلف انتشار آگهی های ملکی در هر منطقه، سهم یکسانی ندارند و برخی از آنها تنها در یک استان فعالیت میکنند. برای آنکه بدانیم عملکرد هر پلتفرم در مناطق مختلف چگونه بوده است، درصد آگهی های ملکی منتشر شده در هر فصل را بررسی کرده ایم. همان طور که دیده می شود، در استان البرز تنها دیوار، شیپور و آی هوم فعال هستند و در منطقه خراسان، روزنامه خراسان به این جمع اضافه می شود و تنها در استان تهران است که پلتفرم های متعددی فعال هستند. با این همه، در اسـتان های مختلف سـهم دیوار بسـیار بیشـتر اسـت و در ٣ فصل متوالی روند افزایشـی داشـته. رتبه بعدی سـهم بازار در استان ها در اختیار شیپور است که در سه فصل متوالی روند آن کاهشی بوده است.

فایل گزارش ملک‌رادار را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا