ایران

بهترین اینترنت و بدترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ ارزیابی اینترنت موبایل اپراتورها

ارزیابی اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت بر اساس شاخص‌ها و آمارهای رسمی

بهترین خدمات دهندگان اینترنت یا به عبارتی بهترین شرکتهای اینترنتی کدامند؟ از کدام شرکت اینترنت بگیریم؟ بهترین اینترنت موبایل را کدام اپراتور میدهد؟ بدترین شرکت های اینترنتی کدامند؟ از کیفیت اینترنت فعلی راضی نیستم چه شرکتی را جایگزین کنم؟  این پرسش ها پاسخی همیشگی ندارند و همواره پاسخ می‌تواند بر اساس تجربه هر کاربر متفاوت باشد.

بزرگترین مشکل در پاسخ دادن به این پرسش‌ها این است که همگان همه چیز نمی دانند یا به عبارتی دیگر خط کش کیفیت اینترنت دست همگان نبوده ولی حالا وضع فرق می‌کند.

راه‌اندازی سرویس نت سنج پلاس توسط وزارت ارتباطات ( رگولاتوری) این فرصت را فراهم آورده که کاربران ببینند در هر استان وضعیت کیفیت سرویسشان در مقایسه با شرکتهای دیگر چگونه است.

در ادامه ما وضعیت اینترنت در استان تهران را بر اساس اطلاعات این  سامانه بررسی کرده‌ایم

سامانه نت سنچ پلاس کیفیت اینترنت را در پنچ گروه بررسی کرده که شامل کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی است.

این سامانه سپس بر اساس شاخص‌ها و فرمول‌هایی که البته آنها را شفاف نکرده به هر شرکت رتبه داده است که ظاهرا این رتبه‌ها هر ماه تغییر می‌کند.

بهترین و بدترین اینترنت برای کاربران تجاری

جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری
جدول بهترین شرکتهای اینترنتی و ضعیفترین ارایه دهندگان خدمات اینترنت برای کاربران تجاری

بر اساس آمارهای این سامانه بهترین اینترنت برای کاربران تجاری را به ترتیب چهار شرکت ۱-  های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴- فن آوا ارایه می‌دهند

چهار شرکت ۵ – صبانت ۶- آسیاتک ۷- حلما گستر ۸- شاتل با کیفیت متوسط در جدول کاربران تجاری قرار دارند.

بدترین اینترنت برای کاربران تجاری را ۹ – پیشگامان – ۱۰ – رهام داتک و ۱۱- لایزر ارایه می‌دهند. بنابراین این شرکتها ارایه دهنده بدترین سرویس اینترنت هستند.

بهترین اینترنت برای بازی آنلاین

جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای بازی آنلاین
جدول بهترین اینترنت و بدترین اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین

بر اساس شاخص‌های نت سنج پلاس بهترین شرکتهای ارایه دهنده اینترنت برای گیم یا بازی آنلاین را ۱- های وب ۲- پارس آنلاین ۳- مخابرات ایران و ۴ – صبانت هستند.

۵ – فن آوا ۶- آسیاتک – ۷- حلما گستر – ۸- شاتل در رده متوسط هستند و

پیشگامان ، رهام داتک و لایزر بدترین اینترنت را برای بازی آنلاین ارایه می‌دهند یا به نوعی جزو بدترین شرکت های اینترنتی برای بازی آنلاین هستند. بنابراین این سه شرکت برای بازی آنلاین پیشنهاد نمی‌شود.

بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی
جدول بهترین اینترنت برای تماس اینترنتی

بر اساس این جدول، های وب ، پارس آنلاین، مخابرات ایران و صبانت بهترین اینترنت برای تماسهای اینترنتی را ارایه می‌دهند.

فن آوا، آسیاتک، حلما گستر ، شاتل  در رده متوسط قرار دارند و پیشگامان، رهام تک و لایزر بدترین اینترنت برای تماس اینترنتی را دارند..

بهترین اینترنت برای دانلود حجیم

جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم
جدول مقایسه کیفیت اینترنت شرکتها از نظر دانلود حجیم

کاربرانی که به دانلود علاقه دارند خوب است بدانند بهترین اینترنت برای آنها به ترتیب های وب ، مخابرات ایران، صبانت و پارس آنلاین است که در رتبه‌های اول تا چهارم لیست بهترین شرکتهای اینترنتی  را تشکیل میدهند.

کیفیت دانلود شرکتهای فن آوا، آسیاتک ، شاتل و پیشگامان برای دانلود متوسط است.

شرکتهای حلما گستر، رهام داتک و لایزر در رده کیفیتی ضعیف برای دانلود قرار دارند بنابراین جزو بدترین شرکت های اینترنتی از نظر دانلود قرار میگیرند.

بهترین اینترنت برای وبگردی

جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی
جدول بهترین و ضعیفترین شرکتهای اینترنتی از نظر وبگردی

از نظر وبگردی و بهترین اینترنت، بهترین شرکتهای اینترنتی را  چهار شرکت مخابرات ایران، های وب، پارس آنلاین و صبانت در رده کیفی خوب تشکیل می‌دهند. شرکتهای فن آوا، آسیاتک، شاتل ، حلماگستر برای وبگردی کیفیت متوسط دارند و کیفیت اینترنت شرکتهای پیشگامان ، رهام داتک و لایزر برای وبگردی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین این سه شرکت جزو بدترین شرکت های اینترنتی از این نظر قرار میگیرند.

بهترین اپراتور موبایل از نظر پوشش شبکه

در زمینه اینترنت موبایل رگولاتوری وضعیت پوشش را هم به عنوان یک شاخص کیفی در نظر گرفته و در یک نقشه اینتراکتیو وضعیت آنتن دهی و پوشش را در تمامی نقاط شهر مورد تست و آزمایش قرار داده که کاربران می‌توانند میزان پوشش شبکه محله سکونت یا کار خود را در آن ببینند. اما بر اساس ارزیابی رگولاتوری حداقل در استان تهران هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل در مجموع وضعیت خوبی دارند.

ایرانسل ۸۳ درصد شهر تهران را تحت پوشش شبکه خود دارد ، مناطق باپوشش ضعیف در تهران ۱۱ درصد است و مناطق فاقد پوشش حدود ۳ درصد را تشکیل می‌دهند. وضعیت ایرانسل کمابیش در کل استان مشابه است جز اینکه مناطقی که تحت پوشش نیستند حدود ۵ درصد است.

همراه اول در شهر تهران وضعیت بهتری دارد و حدود ۸۵ درصد شهر تحت پوشش خوب این اپراتور است. مناطق تحت پوشش متوسط ۱۰ درصد را تشکیل میدهند و تنها ۲ درصد مناطق از پوشش ضعیفی برخوردارند.

همراه اول اما در کل استان تهران از نظر مناطق فاقد پوشش حدود ۷ درصد است که ۲ درصد بیشتر از ایرانسل است.

وضعیت پوشش رایتل به خوبی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نیست. ۷ درصد مناطق در شهر تهران فاقد پوشش است. در کل استان این عدد (‌عدم پوشش ) به ۵۰ درصد! می‌رسد.

بهترین اینترنت موبایل

جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل
جدول مقایسه کیفیت اینترنت اپراتورهای موبایل

مقایسه کیفیت اینترنت سه اپراتور تلفن همراه در پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی یک نتیجه مشابه دارد. در هر پنج گروه ایرانسل با کیفیت خوب در رتبه اول، همراه اول با کیفیت متوسط دررتبه دوم و رایتل با کیفیت ضعیف در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین میتوان گفت ایرانسل بهترین اینترنت موبایل کاربران تجاری بازی و تماس اینترنتی را دارد.

همچنین بهترین اینترنت موبایل از نظر دانلود حجیم و وبگردی نیز متعلق به ایرانسل است.

بیشترین شکایات اینترنت موبایل

این سامانه همچنین شاخص‌هایی از نظر تعداد شکایات کاربران را هم ارایه داده است. با ذکر این نکته که کم یا زیاد بودن شکایت لزوما به تنهایی نشان دهنده وضعیت خوب یا بد یک شرکت نمی‌تواند باشد چراکه باید تناسبی بین تعداد کاربر و تعداد شکایت برقرار باشد. رگولاتوری برای این کار هم شکایت ها را از نظر تعدادی و هم به ازای تعداد مشترک یکسان در نظر گرفته است.

تعداد شکایت از اپراتورها از نظر تعدادی

بر اساس آمارهای یک ماه اخیر بیشترین شکایت کاربران از کیفیت سرویس ( شامل عدم آنتن دهی به شبکه نسل سوم و چهارم و عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ است ) . شکایت از کیفیت سرویس به معنی عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده در رتبه دوم بیشترین شکایت‌های کاربران است و مشکلات مالی و تعرفه در رده سوم شکایت در سطح استان تهران است.

بر اساس مقایسه تعداد شکایت اپراتورها بیشترین شکایت‌ها از  نظر عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت  به همراه اول و سپس ایرانسل و بعد رایتل صورت گرفته است. بیشترین شکایت از نظر عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده از ایرانسل، همراه اول و سپس رایتل صورت گرفته است.

از نظر مشکلات تعرفه همراه اول با فاصله بیشترین شکایتها را به خود اختصاص داده . ایرانسل و رایتل در رتبه‌های بعدی هستند.

تعداد شکایت از اپراتورها به ازای هر صدهزار مشترک

بر اساس این شاخص در زمینه عدم آنتن دهی و دسترسی به اینترنت پرسرعت رایتل بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده و همراه اول و ایرانسل در رتبه‌های بعدی هستند. از نظر کیفیت سرویس و مشکلات مالی تعرفه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تقریبا مشابه هم هستند.

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

جدول مقایسه تعداد شکایت از اپراتورهای موبایل

گفتنی است که سامانه نت سج پلاس امکان شکایت آنلاین کاربران از اپراتورها را هم فراهم کرده است.

بهترین اینترنت  TD LTE

رگولاتوی دو شرکت ایرانسل و مبین نت را از نظر اینترنت TD-LTE مورد تست قرار داده که در هر پنج زمینه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی ایرانسل وضعیت بهتری دارد و اینترنت TD-LTE  این شرکت خوب ارزیابی شده است. در مقابل کیفیت اینترنت TD-LTE مبین نت متوسط است.

از نظر شکایت کاربران از اینترنت TD-LTE بیشترین شکایت از ایرانسل و کمترین از مبین نت بوده است .

جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE
جدول مقایسه بهترین اینترنت TD-LTE

سامانه سنجش کیفیت شبکه زیرساخت

نوشته های مشابه

‫239 دیدگاه ها

 1. بعد از 8سال استفاده امروز تصمیم گرفتم اشتراکم رو با صبانت قطع کنم .اتصالش نابود .پاسخگویی نابود .خدمات نابود.

  1. منم اشتراکم از صبانت رو قطع کردم
   آخه این چه افتضاحیِ دستِ مردم میدید به نام اینترنت؟
   مگه میشه هر 15 دیقه قطع و وصل بشه
   مودم هم عوض کردم ، فقط ضرر بود واسه من صبانت
   به لعنت خدا هم نمی ارزه ، نمیتونید سرویس بدید خوب جمع کنید

   1. منم مشکلات شما رو دارم و واقعا کلافه شدم.خیلی قطع و وصل میشه.از مودم هم نبود.تعرفه هاش هم بالا بردن نمیصرفه.منم میخوام بعد 8 سال با صبانت خداحافظی کنم.

 2. من آسیاتک دارم سرعت 16 میگیرم 3 ماهه خیلی هم راضیم تو پابجی موبایل پینگم 60تا80 و تو کالاف دیوتی موبایل پینگم بین 40 تا 60.
  آسیاتک رو پیشنهاد میکنم به گیمرها

 3. مزخرف ترین شرکت ارائه دهنده، صبا نت
  یه مشت دزد ، کم فروشی میکنن ، همش قطع و وصل داره ، خدماتش در حد صفر اصلا نماینده اش جواب تلفن نمیده
  دو ماه می‌خوام جمع کنن همش بهانه میارن ، نمی‌خوام با شما ادامه بدم ، لطفا جمع کنید
  یه شرکت بی در و پیکر و ….

  1. من 5 بار شکایت کردم از صبانت بخاطرِ حجم دزدی
   برداشت به اسم SLA بهم 500 مگ اضافه کردن از اون طرف کلی حجمم رو خوردن
   مزخرف که مزخرف ، با شکایت بالاخره جمع مردم
   صبانت دزدِ ، از مدیرعاملش تا خدماتیش

 4. دوستان من پیشگامان دارم واقعا مضخرفه لیگ یک فیفا 21 بودم از بس دیس کانکت شدم اومدم لیگ چهار

 5. دوستان سلام
  کلا از نت ADSL نباید انتظار سرعت فوق العاده ای رو داشته باشید.اگر برای گیم زدن میخوایید ADSL زیاد نمیتونه راضیتون کنه.
  یا باید مودم TD-LTE تهیه کنید یا برید اینترنت بیسیم (PTP) بخرید که هزینش کمی بالاست ولی به سرعتش واقعا می ارزه.
  خود من هم الان از بهار نت گرفتم,راستش فک نمیکردم یه شرکتی ک اسمش به گوشم هم نخورده بتونه سرعت عالی اراعه بده.
  قبلا که ADSL داشتم پینگم توی اکثر بازی ها بالای صد بود اما الان پینگم در اکثر بازی ها زیر صد هست.
  سرعت دانلود و آپلود هم بسیار خوبه,به طوری که سرعت دانلودش به بالای 4 مگابایت بر ثانیه هم میرسه و سرعت آپلود هم برای استریم کاملا مناسبه.(بالای 2 مگابایت بر ثانیه)
  تست سرعتم براتون میزارم برید ببینید:
  https://mega.nz/file/G0RWWBCA#Do3iCOvK5seW51BkuzSg66WH-38M25lpUXUqH2XS2Ho

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا