تکنولوژی

شوراهاى موازى در عرصه فناورى اطلا‌عات افزايش مى‌يابند

دنياى اقتصاد- كارشناسان معتقدند در شرح وظايف شوراى عالى انفورماتيك مواردى از جمله سياستگذارى و هماهنگ سازى فعاليت‌هاى پژوهشى، تعيين سياست‌هاى لازم و تاييد طرح‌هاى انفورماتيك به منظور تعيين نظام كلى انفورماتيك ديده مى‌شود، اين در حالى است كه شوراى عالى اطلاع‌رسانى به اجراى طرح توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات پرداخته است.

بعضى از كارشناسان و مسوولان معتقدند اين دو شورا با داشتن شرح وظايفى يكسان با هم ه صورت موازى كار مى‌كنند و همچنين دو ماه پيش رييس جمهور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى را موظف به تعيين تكليف شوراهاى فعال در زمينه IT در خصوص ابقا، ادغام يا انحلال اين شوراها كرده است.

سعيدى مدير مسوول ماهنامه تكفا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كامپيوتر «دنياى اقتصاد» در همين زمينه گفت: شوارى عالى اطلاع‌رسانى و شوراى عالى انفورماتيك دو جايگاه مختلف با شرح وظايفى مشترك هستند كه اگر هماهنگى‌هاى لازم ميان اين دو برقرار نبود موجب اختلاف و سياست‌هاى دوگانه در زمينه IT مى‌شد.

وى همچنين گفت: در صورت هماهنگى همه جانبه ميان اين دو شورا باز اين سوال مطرح است كه چرا در تعيين سياست‌هاى IT هر دوى اين شوراها عمل كنند؟ ديگر اين كه چرا دو شوراى هماهنگ با هم ادغام نشوند؟

سعيدى افزود: طبق قانون وظايف و امتيازات وزارت ICT به منظور سياستگذارى و تدوين راهبردهاى ملى در قلمرو IT و همچنين گسترش كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات، شوراى عالى فناورى اطلاعات تشكيل مى‌شود كه در اين صورت سه شورا به منظور سياستگذارى در زمينه IT خواهيم داشت.

وى در ادامه گفت: پيش‌بينى مى‌شود با تشكيل شوراى عالى فناورى اطلاعات در وزارت ICT طبق وظايف اين شورا و با توجه به عملكرد هماهنگ شوراى عالى اطلاع‌رسانى و شوراى عالى انفورماتيك وضعيت ادامه فعاليت هر دو شورا تعيين ‌شود. وى در خصوص نحوه عملكرد هر دو شورا با توجه به وظايف يكسان آنها گفت: اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى هر دو شورا با حمايت يكديگر پيش رفته است و نتيجه نيز حاصل هماهنگى و دلسوزى مديران هر دو شورا بوده است.

يوسفى معاون دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك نيز با اشاره به اينكه اين شورا هيچ گونه كار موازى با شوراى عالى اطلاع رسانى انجام نداده است گفت: شوراى عالى انفورماتيك در جهت سياستگذارى و تدوين نظام‌هاى جامع انفورماتيك فعاليت داشته است و با توجه به استقرار اين شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كارهاى فرابخشى در حوزه‌هاى مختلف انفورماتيك انجام داده ات.

وى همچنين گفت: شوراى عالى اطلاع رسانى در زمينه فراهم كردن بسترهاى اطلاع رسانى فعاليت كرده است كه اخيرا با اجراى طرح تكفا و ارائه بودجه آن به دستگاه‌هاى دولتى فعاليت‌اش به اوج رسيده است.

معاون دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك در ادامه گفت: با توجه به وظيفه شوراى عالى فناورى اطلاعات در زمينه حذف شوراهاى مغاير و موازى با اين شورا، اگر شوراى عالى انفورماتيك موازى با آن بود تاكنون حذف و يا تعيين تكليف مى‌شد.

وى در پايان گفت: شوراى فناورى IT داراى تركيبى همانند شوراى عالى انفورماتيك است و ممكن است شوراى عالى فناورى IT در زمينه تصميم‌گيرى‌هاى كلان اجراى و شوراى عالى انفورماتيك در زمينه تعيين جهت و نظام IT و سياستگذارى IT به فعاليت بپردازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.