تکنولوژی

كامپيوترهاى قديمى در معرض سرقت اطلاعات‌

خبرگزارى سلام – آمار نشان مى دهد كه اطلاعات كمتر از 25 درصد از كامپيوترهاى قديمى فروخته شده به مردم يا شركت‌ها توسط فروشندگان آنها پاك مى شود و همين امر نگرانى در مورد امنيت اطلاعات شخصى افراد را افزايش داده است.

پژوهشى ك از 350 شركت در سراسر جهان به عمل آمده نشان مى‌دهد كه بيش از 75 درصد آنها دست به فروش كامپيوترهاى قديمى خود مى‌زنند، اما تنها 23 درصد از شركت هاى مذكور اطلاعات موجود در اين كامپيوترها را به طور كامل پاك مى كنند.

جالب آنكه تنها 5/12 درصد از شركت هاى مذكور اطلاعات را به گونه‌اى از بين مى‌برند كه به هيچ وجه قابل دسترسى نباشد و همين امر امكان سرقت اطلاعات موجود بر روى اين كامپيوها را تسهيل مى‌كند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.