مشکلات استارتاپ

هزینه‌های دلاری استارت‌آپ‌های ایرانی

23 ارديبهشت 1397 ديدگاه 0

استارت‌آپ در هر وضعیت، به ذات با ریسک همراه است. در این میان، کلید موفقیت آن، کاهش هزینه و جذب سرمایه است تا بتواند مسیر توسعه را بپیماید. بخشی از هزینه استارت‌آپ‌ها شامل سرویس‌ها یا زیرساخت‌هایی است...