میلاد صابری

کنار هم بنشینیم

نوشته میلاد صابری 1 دى 1395 ديدگاه 1

گفتگوی دیروز در پنل اول رویداد یلدای کارآفرینان از دید من گفتگوی رضایت بخشی بود. من در گفتگو ها و مصاحبه های پیشینم با افراد کارآفرین معمولا از تجارب و درس ها صحبت میکردم ولی در این گفتگو مایل بودم...