فروش یاهو به ورایزون

این شرکت‌ها در ویترین فروش‌اند

18 مرداد 1395 ديدگاه 0

در حال حاضر ادغام شرکت های تکنولوژی بسیار رونق دارد


فروش یاهو به ورایزون : شکست یا پیروزی؟

5 مرداد 1395 ديدگاه 0

مریسا مایر :تلاش زیادی کردیم تا یاهویی قوی‌تر و مدرن‌تر را ایجاد کنیم