سرمایه گذاری استارتاپ

سرمایه گذاری استارتاپ یا تامین مالی استارتاپها عموما با مدل سرمایه‌گذاری جسورانه انجام می‌گیرد.

استارتاپها در راندهای مختلف باجذب سرمایه رشد سریعی را تجربه می‌کنند و از این رو سرمایه‌گذاری در آن بخش مهمی در حلقه رشد آنها به شمار می‌آید. شرکتهای سرمایه‌گذاری استارتاپی ( Venture Capital ) یا شرکتهای سرمایه‌گذاری جسورانه نامیده می‌شوند

دکمه بازگشت به بالا