تکنولوژی

گزارش Accenture درباره انتظارات و واقعیات در جهان کلاد

نتیجه پژوهش روی 200 مدیر ارشد حوزه آی تی درباره بهره‌برداری از کلاد

قریب به 77 درصد از شرکت‌ها حداقل از یک اپلیکیشن مبتنی بر کلاد یا فضای ابری برای امور خود بهره می‌برند و یا دست‌کم، بخشی از زیرساخت‌های پردازشی خود را در فضای ابری مدیریت می‌کنند.

برآوردها حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه فضای ابری و یا همان کلاد تا سال 2021به 565 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها هنوز به شناخت و درکی از ارزش‌ها و مزیت‌های فضای ابری دست نیافته‌اند و در برابر آن همچنان مقاومت می‌کنند. این در حالیست که حرکت به این سمت، نوآوری بیشتر، افزایش چابکی کسب‌وکارها، اثربخشی بیشتر کارها و کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

میزان سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه فضای ابری و یا همان کلاد تا سال 2021به 565 میلیارد دلار خواهد رسید

 

شرکت Accenture  پژوهشی را به صورت سالیانه بر روی 200 مدیر ارشد حوزه آی‌تی در سراسر جهان انجام می‌دهد تا میزان استفاده و بهره‌برداری آن‌ها از فناوری فضای ابری و همچنین میزان برآورده شدن انتظاراتشان را مشخص کند.

در این پژوهش چهار جنبه از این فناوری لحاظ شده که شامل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تسریع در عرضه محصول به بازار، توانمندسازی کسب‌وکار و ارتقای سطح خدمات می‌شوند.

تقریبا دو سوم شرکت‌ها اعلام کردند که انتظارات آن‌ها از کلاد  محقق نشده است

همانند دیگر حوزه‌های تکنولوژی، دستیابی به فواید و مزیت‌های مورد انتظار فضای ابری کمی‌زمان‌بر است به گونه‌ای که این مساله به متغیرهای بسیاری بستگی دارد.

بسیاری از شرکت‌ها عنوان کردند که به برخی از نتایج مورد انتظار دست یافتند در حالی که 4 درصد از آن‌ها اعلام کردند که به اهداف خود دست نیافتند.

با این‌که اغلب شرکت‌ها اعلام کردند که تا حدودی به نتایج مورد نظر دست یافتند اما به‌طور میانگین، تنها 35 درصد از شرکت‌ها در گزارش خود آوردند که به تمامی ‌انتظارات خود در چهار بعد هزینه، تسریع در عرضه محصول به بازار، توانمندسازی کسب‌وکار و سطح خدمات دست یافتند.

 

پذیرش فضای ابری

با نگاهی به نتایج میزان پذیرش فضای ابری توسط شرکت‌ها، می‌توان دریافت آن دسته از شرکت‌های که به‌طور گسترده از فضای ابری استفاده می‌کنند، تمایل بیشتری به ارائه گزارش‌هایی در خصوص دستیابی به اهداف مدنظرشان از طریق فضای ابری دارند. با این حال، کمتر از 50 درصد این شرکت‌ها اعلام کردند که انتظاراتشان در زمینه فضای ابری به‌طور کامل محقق شده است.

برای آن‌دسته از شرکت‌هایی که تا حدودی به استفاده از فضای ابری روی آوردند و یا در آغاز راه استفاده از این فناوری هستند (یک سال یا کمتر)، نمی‌توان اطلاعات دقیقی را در خصوص دستیابی آن‌ها به مزیت‌های فضای ابری ارائه کرد. به‌طور کل، تقریبا 30 درصد از شرکت‌ها گزارش دادند که به اهداف مدنظر دست یافتند.

همچنین، 18 درصد از شرکت‌هایی که به تازگی استفاده از فضای ابری را در دستور کار خود قرار دادند، اعلام کردند توانستند به اهداف مورد نظر خود در زمینه تسریع در عرضه محصول به بازار دست یابند.

انواع (مدل‌های) فضای ابری

مدل فضای ابری مورد استفاده در سازمان‌ها، تاثیر مستقیمی ‌بر دستیابی به اهداف مدنظرشان دارد. شرکت‌هایی که از فضای ابری خصوصی استفاده می‌کنند، در برابر رقبای خود که از فضای ابری عمومی ‌و یا هیبریدی (ترکیبی از خصوصی و عمومی) بهره می‌برند، کمتر به اهداف مدنظرشان دست می‌یابند.

به طوری که این میزان در این سه بخش به ترتیب با 28، 42 و 38 درصد عنوان شده است.

کاربران فضای ابری خصوصی با چالش‌های بیشتری در دستیابی به اهدافشان در زمینه‌هایی همچون صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای سطح خدمات مواجه‌اند. بیش از نیمی‌از کاربران فضای ابری عمومی‌ (54 درصد) گزارش دادند که به انتظارات خود در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌ها دست یافتند، در حالی که تنها 28 درصد از آن‌ها به اهداف خود در زمینه تسریع در عرضه محصول به بازار دست یافتند.

 

اندازه شرکت

این پژوهش بر روی شرکت‌هایی با حجم درآمدی متفاوت انجام شد: 1 الی 5 میلیارد دلار (شرکت های کوچک)، 5 الی 10 میلیارد دلار (شرکت های متوسط)، و بیش از 10 میلیارد دلار (شرکت های بزرگ). حجم درآمدی شرکت‌ها تفاوت چندانی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد نکرد به طوری که بین 33 تا 36 درصد شرکت‌ها اعلام کردند که انتظاراتشان به‌طور کامل محقق شده است.

نکته قابل‌توجه مرتبط با شرکت‌ها بزرگ در زمینه ارتقای سطح خدمات آنجا بود که تنها 28 درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که به‌طور کامل به اهدافشان دست یافتند. این در حالی است که 98 درصد از این شرکت‌ها اعلام کردند که حداقل بخشی از انتظاراتشان محقق شده است.

 

رضایت از طریق نتایج فضای ابری

در حالی که 98 درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که تا حدودی به اهداف مدنظر خود دست یافتند، اما کمتر از نیمی ‌از آن‌ها از نتایج حاصله رضایت کامل داشتند که عبارت «بسیار راضی» را برای آن ثبت کردند.

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بسیاری از شرکت‌های مورد بررسی، تا حدودی به بخشی از انتظارات خود از فضای ابری دست یافتند. با در نظر گرفتن این نکته، میزان رضایت‌مندی مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌طور کل، افراد شرکت‌کننده در این پژوهش اعلام کردند که اگرچه انتظاراتشان به‌طور کامل محقق نشد، اما تا حدودی به اهداف مد نظر از فضای ابری دست یافتند. نتایج نشان داد که 93 درصد از مدیران «راضی» بودند ، 49 درصد «بسیار راضی» بودند و 44 درصد نیز نسبت به استفاده از فضای ابری رضایت نسبی داشتند و حداقل انتظارات آن‌ها برآورده شد. در بخش مربوط به صرفه‌جویی هزینه‌ها بیشترین نارضایتی مشاهده شد به گونه‌ای که 11 درصد اعلام کردند که انتظارتشان محقق نشد. میزان نارضایتی در محقق شدن انتظارات در زمینه‌های دیگری همچون توامندسازی کسب‌وکار و تسریع در عرضه محصول به بازار نیز به ترتیب برابر با 8 و 7 درصد برآورد شد. این میزان برای جنبه دیگر فضای ابری یعنی ارتقای سطح خدمات برابر با 4 درصد عنوان شد.

 

پذیرش (استقبال از)  فضای ابری

میزان رضایت کاربران با در نظر گرفتن میزان پذیرش فضای ابری نشان می‌دهد افرادی که در آغاز راه استفاده از فضای ابری قرار دارند حدود 88 درصد، افرادی که به‌طور معمولی از فضای ابری استفاده می‌کنند نزدیک به 92 درصد و افرادی که به‌طور مداوم از این فضا استفاده می‌کنند 97 درصد از استفاده از این ظرفیت رضایت دارند. از طرفی دیگر، تنها 33 درصد از افرادی که در آغاز راه استفاده از فضای ابری قرار دارند، 40 درصد از افرادی که به‌طور معمولی از فضای ابری استفاده می‌کنند و 54 درصد از افرادی که به‌طور مداوم از این فضا استفاده می‌کنند، نسبت به استفاده از فضای ابری رضایت کامل دارند. همچنین، نتایج مربوط به جنبه تسریع در عرضه محصول به بازار در افراد تازه‌وارد به حوزه ابری نشان می‌دهد که تنها 21 درصد نسبت به استفاده از این فضا رضایت دارند و از هر هفت نفر، یک نفر (15 درصد) ناراضی هستند. جالب آنکه بیش از نیمی ‌از شرکت‌هایی که به‌طور معمولی (52 درصد) و به‌طور مداوم (56 درصد) از فضای ابری استفاده می‌کردند، اعلام کردند که نسبت به دستیابی به جنبه تسریع در عرضه محصول به بازار فضای ابری رضایت کامل دارند. پاسخ کاربرانی که به‌طور معمولی از فضای ابری استفاده می‌کردند، جالب بود به طوری‌که بیش از نیمی ‌از آن‌ها رضایت کامل داشتند.

 

مدل فضای ابری

میزان رضایت کاربران از مدل‌های مختلف فضای ابری تقریبا با یکدیگر برابر است. به گونه‌ای که افرادی که از فضای ابری خصوصی استفاده می‌کردند، رضایت 90 درصدی و افرادی که از فضای ابری عمومی‌ استفاده می‌کردند، رضایت 92 درصدی را در گزارش‌های خود اعلام کردند. این میزان رضایت در کاربرانی که از هر دو مدل استفاده می‌کردند، برابر با 95 درصد عنوان شد. همچنین، 35 درصد از کاربرانی که از فضای ابری خصوصی، 47 درصد از کاربرانی که از فضای ابری عمومی ‌و 50 درصد از کاربرانی که از هر دو مدل استفاده می‌کردند، در گزارش خود آوردند که نسبت به استفاده از این فضا، راضایت کامل دارند و پاسخ «بسیار راضی» را در جواب مطرح کردند. گفتنی است رضایت کلی برای کاربران فضای ابری عمومی، بالا بود. از هر پنج نفر، یک نفر یعنی حدود 20 درصد از کاربران نسبت به محقق نشدن انتظارات خود در زمینه توانمندسازی کسب‌وکار خود ابراز نارضایتی کردند.

 

اندازه شرکت

میزان رضایت تمامی ‌شرکت‌ها در سه دسته‌بندی مختلف بر اساس میزان درآمد، کمتر از 41 درصد نبود. رضایت کلی (راضی و بسیار راضی) در هر سه گروه از شرکت‌های مورد بررسی، از 89 درصد فراتر بود. یک استثنا که در مورد شرکت‌های بزرگ (با درآمد بیش از 10 میلیارد دلار) وجود داشت، این بود که 16 درصد از این شرکت‌ها نسبت به محقق نشدن انتظارات خود در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌ها ابراز نارضایتی کردند.

 

موانع سد راه دستیابی به مزیت‌های فضای ابری

اگرچه میزان رضایت کلی شرکت‌ها نسبت به استفاده از فضای ابری از 90 درصد فراتر گزارش شده، اما تنها 35 درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که توانستند به‌طور کامل به اهداف مد نظر خود دست یابند.

این یعنی انتظارات 65 درصد از افراد به‌طور کامل محقق نشده است. از متخصصان حوزه آی‌تی سوالاتی در خصوص شناسایی و رتبه‌بندی موانعی که آن‌ها در مسیر دستیابی به اهداف خود به آن‌ها برخورده‌اند، پرسیده شد. مانعی که بیش از همه توسط پاسخ‌دهندگان به آن اشاره شد، «امنیت و ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات» بود که در 65 درصد از پاسخ‌ها وجود داشت. دومین مانع «پیچیدگی کسب‌وکار و تغییرات سازمانی» که 55 درصد به آن اشاره شد. موردهای سوم و چهارم نیز به ترتیب «زیرساخت‌های قدیمی ‌و پراکندگی کاربرد» و «کمبود مهارت‌های فضای ابری در سازمان» بودند که 43 و 42 درصد به آن‌ها اشاره شده بود.

پذیرش کلاد

«امنیت و ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات»  به عنوان اولین مانع و «پیچیدگی کسب‌وکار و تغییرات سازمانی» به عنوان دو مانع اصلی در تمامی ‌مراحل پذیرش فضای ابری توسط افراد ذکر شد. سومین مانع نیز «زیرساخت‌های قدیمی‌ و پراکندکی کاربرد» عنوان شد. اما آن‌هایی که به‌طور معمولی از فضای ابری استفاده می‌کردند، «کمبود مهارت‌های سازمانی» را با 52 درصد به عنوان سومین عامل معرفی کردند، در حالی که به زعم افرادی که به‌طور زیاد از فضای ابری استفاده می‌کردند، «عدم هماهنگی میان آی‌تی و کسب‌وکار» سومین مانع معرفی شد.

ردیف استفاده بسیار کم از فضای ابری استفاده معمولی از فضای ابری استفاده زیاد از فضای ابری
1 امنیت (63 درصد) امنیت (65 درصد) امنیت (66 درصد)
2 پیچیدگی (56 درصد) پیچیدگی (58 درصد) پیچیدگی (53 درصد)
3 پراکندگی (44 درصد) مهارت‌ها (52 درصد) عدم هماهنگی (47 درصد)
4 مهارت‌ها (41 درصد) پراکندگی (45 درصد) مهارت‌ها (42 درصد)

 

مدل مختلف رایانش ابری

این چنین به نظر می‌رود که نوع فضای ابری تاثیری بر رتبه‌بندی موانع ندارد چراکه موانع «امنیتی و ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات» و «پیچیدگی کسب‌وکار و تغییرات سازمانی» در تمامی ‌انواع مدل‌های فضای ابری، به عنوان موانع اول و دوم معرفی شدند. سومین مانع اما با توجه به نوع فضای ابری تغییر کرد به گونه‌ای که از نگاه کاربران فضای ابری خصوص «کمبود مهارت‌ها»، از دید کاربران فضای ابری عمومی‌ »زیرساخت‌ها و پراکندگی کاربرد» و از نقطه‌نظر کاربرانی که از هر دو مدل به صورت ترکیبی استفاده کردند «زیرساخت‌ها به عنوان یک تنگنا» به عنوان سومین مانع معرفی شد.

ردیف استفاده بسیار کم از فضای ابری استفاده معمولی از فضای ابری استفاده زیاد از فضای ابری
1 امنیت (54 درصد) امنیت (52 درصد) امنیت (57 درصد)
2 زیرساخت (49 درصد) پیچیدگی (44 درصد) زیرساخت (51 درصد)
3 پراکندگی (44 درصد) مهارت‌ها (52 درصد) عدم هماهنگی (47 درصد)
4 مهارت‌ها (46 درصد) پراکندگی (40 درصد) مهارت‌ها (46 درصد)

 

اندازه شرکت

به نظر می‌رسد که اندازه شرکت، بیشترین تاثیر را در رده‌بندی سه مانع نخست دارد. شرکت‌های بزرگ با درآمد بیش از 10 میلیارد دلار، «پیچیدگی کسب‌وکار و تغییرات سازمانی» را به عنوان اصلی ترین دغدغه عنوان کردند (67 درصد). «امنیت و ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات » با 61 درصد به عنوان دومین مانع و «زیرساخت‌های قدیمی‌و پراکندگی کاربرد» با 47 درصد به عنوان سومین مانع معرفی شدند. شرکت‌های کوچک و متوسط نیز (با درآمدی بین 1 تا 5 میلیارد و 5 تا 10 میلیارد دلار)، «امنیت و ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات » را به عنوان اصلی‌ترین مانع (61 درصد) و «کمبود مهارت‌های فضای ابری» و «پیچیدگی تغییرات» را به عنوان موانع بعدی معرفی کردند.

ردیف شرکت‌های کوچک شرکت‌های متوسط شرکت‌های بزرگ
1 مهارت‌ها (53 درصد) پیچیدگی (48 درصد) امنیت (61 درصد)
2 زیرساخت (49 درصد) پیچیدگی (44 درصد) زیرساخت (51 درصد)
3 پیچیدگی (53 درصد) مهارت‌ها (43 درصد) پراکندگی (47 درصد)
4 عدم هماهنگی (37 درصد) پراکندگی (43 درصد) عدم هماهنگی (48 درصد)

 

 

خدمات ابری مدیریت شده

دسترسی به مهارت‌های درست و هزینه پایین به عنوان اولین ملاحظات خدمات مدیریت شده ابری به حساب می‌آیند.

یکی از گزینه‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند در جهت رفع موانع و به منظور دستیابی به مزیت‌های فضای ابری بهره بگیرند، استفاده از یک سازمان یا نهاد سوم برای مدیریت خدمات فضای ابری است. در مجموع، 87 درصد از افراد حاضر در این پژوهش اعلام کردند که آن‌ها به‌طور متوسط یا زیاد از از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند.

بیشترین اختلاف در میزان پذیرش فضای ابری وجود داشت. افرادی که در ابتدای راه استفاده از فضای ابری قرار داشتند، کمترین تمایل را به استفاده از خدمات فضای ابری مدیریت شده داشتند (73 درصد). در حالی که تقریبا تمامی ‌افرادی که به‌طور زیاد از فضای ابری استفاده می‌کردند (99 درصد) از خدمات فضای ابری مدیریت شده بهره می‌بردند. 62 درصد از کاربرانی که به‌طور زیاد از فضای ابری استفاده می‌کردند، استفاده از این خدمات را به عنوان اولویت‌های خود عنوان کردند. در همین راستا، شرکت‌های بزرگ نیز تمایل بیشتری به استفاده از خدمات فضای ابری مدیریت شده داشتند (91 درصد) و تقریبا نیمی‌از آن‌ها (47 درصد) نیز از توجه ویژه به این سرویس‌ها خبر داده بودند.

 

مزایای خدمات فضای ابری مدیریت شده

خدمات فضای ابری مدیریت شده به عنوان گزینه‌ای در ذهن مدیران آی‌تی وجود دارد. افراد حاضر در این تحقیق، مواردی همچون درسترسی به مهارت‌های درست (19 درصد)، هزینه‌های پایین (18 درصد) و بهینه‌سازی شبکه (14 درصد) را به عنوان سه مزیت اصلی عنون کردند. مزیت‌های استفاده از فضای ابری مدیریت شده؛

از نگاه کاربران فضای ابری عمومی:

  • امنیت (56 درصد)
  • کمک به کسب‌وکار برای دستیابی به اهداف مدنظر (48 درصد)

از نگاه کاربران فضای ابری خصوصی

  • دسترسی آسان به پلتفرم مدیریت فضای ابری (45 درصد)
  • قابلیت به‌روز بودن فضای کاری (41 درصد)

 

از نگاه افرادی که به‌تازگی استفاده از فضای ابری را شروع کردند:

  • دسترسی آسان به پلتفرم مدیریت فضای ابری (54 درصد)
  • کمک به کسب‌وکار برای دستیابی به اهداف مدنظر (46 درصد)

 

شرکت‌های بزرگ با درآمدی فراتر از 10 میلیارد دلار:

  • امنیت (42 درصد)
  • هزینه پایین (40 درصد)

جمع‌بندی

از فضای ابری به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف مختلف حوزه کسب‌وکار یا می‌شود. از جمله مزیت‌های ذکرشده برای فضای ابری می‌توان به کاهش هزینه‌های آی‌تی، سرعت بخشیدن به فرآیند عرضه محصول به بازار، سطح خدمات بهتر و ابزاری برای ورود به کسب‌وکار دیجیتالی اشاره کرد.

شرکتهای موضوع تحقیق می‌گویند که حداقل به بخشی از انتظارات خود در چهار جنبه فضای ابری دست یافته اند

 

شرکت‌های مورد بررسی در این تحقیق (96 درصد از آن‌ها) بر این موضوع تاکید داشتند که حداقل به بخشی از انتظارات خود در چهار جنبه فضای ابری دست یافته‌اند. همچنین، بسیاری از آن‌ها نسبت به محقق شدن انتظارت خود رضایت داشتند. دستیابی کامل به تمامی ‌انتظارات کمی ‌سخت است به طوری‌که 65 درصد از پاسخ‌دهندگان نتوانستند به تمامی‌انتظارات خود از فضای ابری دست یابند. در خصوص موانع سد راه تحقق این انتظارت نیز مواردی همچون امنیت (ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات) با 65 درصد به همراه پیچیدگی تغییرات کسب‌وکار با 55 درصد به عنوان دو مانع اصلی معرفی شدند. خدمات مدیریت شده نیز به عنوان ابزاری برای فائق آمدن به این موانع عنوان شد. 87 درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که از این سرویس‌ها استفاده خواهند کرد. دسترسی به مهارت‌های درست، کاهش هزینه‌ها و امنیت لال نیز به عنوان سه مورد از مزیت‌های اصلی استفاده از این خدمات عنوان شد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا