تکنولوژی

دو نامه به رييس جمهور خاتمى

رياست محترم جمهورى اسلامى ايران ، جناب آقاى خاتمى

با سلام
احتراما ، به عرض ميرساند :
(تكنولوژى اطلاعات) همواره به عنوان رشته اى نو پا در كشور ماIT همانطور كه استحضار داريد ، رشته مطرح بوده و وابستگى ساير صنايع به اين رشتــه در جهان امروز موجـب شده است تا بيش از سايـر رشته ها مورد توجه واقع شود .
در اين ميان عقد قـرارداد سـازمان آموزش فـنى و حرفه اى كشـور با بخـش خصوصى جهـت آموزش برگزيدگان اين رشته و تجهيز علمى اين افراد براى حضور در رقابتهاى جهانى ، مويد اين ادعا بوده و تحسين بر انگيز است .
همچنين تلاش برگزيدگان براى پيشرفت و رسيـدن به سطـح سايـر كشور هاى جهـان در اين بخش نيز تحسين برانگيز بوده و قابل تقدير است . اما اين مطلب نيز بديهى بنظر ميرسد كه در اولين حضور ايران در رقابتهاى جهانيِ اين رشته و با عدم شناخت دقيق افراد اعزامى از شرايط رقبـا و عـدم اطـلاع دقيـق آنـها از نحوه بر گذارى مسـابقات ، نبايد توقع كسـب مدال طـلاى جـهان را داشت . هر چند كه ايرانـى در تمام عرصه ها و در همه جاى جهان نيكو درخشيده و خواهد درخشيد ولى مهمتريـن عامل بـراى رسيـدن به چنين هدف مهمى ، بـرنامـه ريزى و تقويت نيروهاى بالقوه ، از همكنـون است . ذكر ايـن مورد نـيز ضـرورى بنظر ميرسد كه افراد اعزامى به مسـابقات جهانى ، اجازه شركت در دوره هاى بـعدى اين رقابتها را ندارند و در سـالهـاى آتـى ، اجـباراً بايد از افراد ديگرى در مقام نماينـده ايران استفاده شود .
در ايـن ميـان برگزيدگانى نيـز وجود دارنـد كه در اردوى آمادگى تيـم ملى حضـور فعـال داشتــه و از اميد هاى دوره بعدى مسابقـات جهانـى محسـوب ميشوند . با تـوجه به اين مطلب كه تعـداد اين افراد حتـى از دو نفر هم تجـاوز نميكنـد ،پس بنـظر نميرسد حضـور اين برگزيدگان در كنـار تيـم اعزامى به مسـابقات جهانى ، هزينه زيادى را براى دولت به همراه داشته باشد ولى ميتواند دستاوردهاى فراوانـى را نصيب كشور نمايد كه كمترين آنها ، تجـربه اى اصولى براى رسيدن به موفقيت هاى آينده است .
لذا با تـوجـه به اين مطلب كه حضور اين دو برگيده به همـراه تيـم اعزامى ميتوانـد عـلاوه بـر زمينـه سـازى براى كسب افتـخار در دوره بعدى اين مسابقات ، دستـاوردهاى فراوان ديگرى را نيز به همراه داشته باشـد ، از جنـابعالى تقـاضا دارم دستـور فرماييد تا در مورد حضـور اين دو برگزيده در كنـار تيم اعـزامى به مسابقات جهانى اقدامات لازم صورت گيرد .
پيشاپيش از مساعدت جنابعالى كمال تشكر و امتنان را دارم .

رياست محترم جمهورى اسلامى ايران جناب آقاى خاتمى

با سلام
همانطور كه استحضار داريـد سـال گـذشتـه به جهت افـزايـش نـرخ بيـكارى و اجــراى طـرح ضـربتـى اشتـغال ، سالى سخت ولى پر بار بود . خيل عظيم افراد بيكار جامعه از يك طرف و عدم داشتن تخصص افـراد جوياى كار از طرف ديـگر ، فشـارى را به دولت تحميل ميكرد كه تنها چاره ى آن روى آوردن به آموزش هاى فنى و حرفه اى و توجه به امر مهارت در جامعه بود .
در اين ميان حضور موثرِ رياست مجلس شوراى اسلامى و وزير محترم كار و امور اجتماعى باتفاق جمعى از نمايندگان مجلس شــوراى اسلامى و ساير مسئولين در مراسم تقدير و تشكر از برگزيدگان سـومين المپياد ملى مهارت حرفه اى ، گوياى همين مطلب يعنى توجه اين مسئولين به امر مهارت بود .
سخنرانى رياست مجلس شوراى اسلامى و وزير محترم كار و امور اجتماعى در ميان افراد برگزيده اى كه هر يك ، از متخصصين كشور در رشته هاى صنعتى بودند ، نـويد بـخش آينده اى درخشان و توجه به آنان در عرصه هاى آتى جامعه بود . ولى حال كه نزديك به يك سال از آن مراسم ميگذرد ، هنوز طرح تاسيسِ باشگاه مهارت جويان جوان به تصويب نرسيده است . برگزيدگان اين المپياد كه هر يك ، در رشتـه ى خود از بهترين هاى كشور هستند ، براى ادامه تحصيل در رشته خود دچار موانع جدى هستند و چه بسا بعضاً بـه جهت نـقايص موجود در نظام سنجش ايران ، در رشته اى متفاوت از آنچه تخصص دارند تحصيل ميكنند . جالـب آنجاسـت كه اين افراد حتى از كوچكترين حمايت مالى دولتى براى ايجاد اشتغال هم بهره مند نبوده اند و حال آنكه اينها ، همان افراد دااى مهارت جامعه اند .
پس اينگونه به نظر ميرسد با اجتماعى كه ، افرد جوياى كار آن فاقد مهارتـند و بـزرگتريـن مشكـل آن ، بيكارى جوانان است ، ميبايد به امر مهارت بهاى بيشترى داده شود .
لذا با توجه به اين مطلب كه برگزيدگان المپياد ملى مهارت حرفه اى به عنوان الگوهاى كارى ِ جوانانِ اين مرز و بوم مطرح هستند ، از جنابعالى تقاضا دارم دستور فرماييد تا در خصوص ارئه تسهيلاتِ موعود به اين برگزيدگان اقدامات لازم صورت گيرد .

با تشکر سيد پاشا ناصر آبادى برگزيده سومين المپياد مهارت در رشته IT
pashan2003@yahoo.com

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا