تکنولوژی

سايت رسمى فناورى اطلاعات وارتباطات راه اندازى شد

بخش خبر ITiran – سايت رسمى تکنولوژى اطلاعات ارتباطات توسط شوراى عالى اطلاع رسانى راه اندازى شد.
به گزارش خبرنگار ITiran در صفحه نخست اين سايت سخنانى از رييس جمهور خاتمى درباره فناورى اطلاعات و ارتباطات و همچنين اخبارى در مورد فناورى اطلاعات به چشم مى خورد.
از جمله بخش هاى اين سايت ارايه اطلاعاتى درباره اعضاو وظايف شوراى عالى اطلاع رسانى – کميسيون هاى زيرمجموعه شورا – کميته هاى متعدد و همچنين متن کامل ايين نامه هاى مصوب در اين زمينه است.
در بخش دست اندرکاران IT کشور نيز آدرس شرکت ها و موسسه هايى که در زمينه فناورى اطلاعات فعاليت مى کنند قرار گرفته است.
نظر خواهى و تقويم اجرايى نيز از ديگر بخش هاى سيـت رسمى فناورى اطلاعات و ارتباطات است.
IranICT همچنين به يک موتور جست وجو نيز مجهز است.
آدرس اين سايت www.iran-ict.org است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.