روبات تاکردن لباس

روباتی که لباس‌ها را تا می‌کند

20 دى 1396 ديدگاه 1

این روبات بسیار گرانقیمت است و برچسب قیمت ۱۶ هزار دلاری برای آن در نظر گرفته شده است