درآمد خالص مایکروسافت

مایکروسافت و اندیشه تریلیون دلاری شدن

10 آبان 1396 ديدگاه 0

تصور آینده بدون مایکروسافت حقیقتا غیرقابل تحمل است