تلگرام ایکس

تلگرام ایکس چه فرقی با تلگرام دارد؟

24 فروردين 1397 ديدگاه 9

یکی از ویژگی‌های شاخص و تفاوت‌های اصلی تلگرام با دیگر پیام‌رسان‌ها این بوده که تلگرام همواره شهامت زیادی برای آزمایش و اضافه کردن ویژگی‌های جدید به اپلیکیشن خود دارد و از این حیث در مقایسه با رقبای...