یخچال هوشمند

این دوربین لیست خرید شما را تهیه می‌کند

11 شهريور 1396 ديدگاه 1

این دوربین می‌تواند تاریخ انقضای مواد خوراکی را ردیابی کند