چگونه مشکل کیبورد مک بوک را بدون کمک اپل حل کنیم؟

اپل اعتراف کرد که بحران کیبورد پروانه‌ای مک بوک هایش حالا به نسل سوم این کامپیوترها هم کشیده و گروهی از این دستگاه‌ها دچار مشکل است. مشکل کیبورد مک بوک از زمان معرفی کیبوردهای پروانه‌ای برای مک بوک پروهای سال ۲۰۱۵ شروع شد و شکایتها تا امروز ادامه داشته است. مشکلی که باعث تایپ شدن … ادامه خواندن چگونه مشکل کیبورد مک بوک را بدون کمک اپل حل کنیم؟