رانندگان اوبر، در هر ساعت کمتر از 10 دلار درآمد دارند

طبق تحقیق جدیدی که توسط Ridester منتشر شده، حقوق دریافتی متوسط ساعتی یک راننده اوبر در آمریکا، 14.73 دلار است.