تعداد سفر اوبر از 10 میلیارد هم گذشت !

شرکت اوبر با ده میلیارد سفر حالا بر قله صنعت ایستاده و هم اکنون در 21 کشور جهان فعالیت دارد. این شرکت از سال 2014 وارد بحث تحویل غذا شد و هم اکنون این سرویس نیز در 5 کشور جهان ارایه می‌شود غذاهایی از نودل، برگر و سوشی گرفته تا مک‌دونالد.