روبات سگ بوستون داینامیکس به بازار می‌آید

این روبات جدید بوستون داینامیکس در اصل یک روبات به شکل سگ با نام «اسپات مینی» خواهد بود.