سافت‌بانک کل سهامش در فلیپ‌کارت را به وال‌مارت فروخت

شرکت سرمایه‌گذاری Softbank اعلام کرد که تمام سهام خود در Flipkart هند را به وال‌مارت منتقل می کند.