یک قدم موفق دیگر برای اینترنت ماهواره‌ای

یک پرتاب موفق دیگر از اسپیس ایکس و این بار ده ماهواره Iridium در مدار قرار گرفتند.