کدهای مورس را با عینک گوگل یاد بگیرید

اخیرا محققان موفق به ابداع روشی برای آموزش “مورس” در 4 ساعت از طریق گوگل گلس شده‌اند.