شارژ بی سیم خودروهای الکتریکی در حال حرکت

تکنولوژی جدیدی که توسط دولت بریتانیا در حال آزمایش است امکان شارژ خودروهای الکتریکی، بدون نیاز به توقف آن‌ها را فراهم خواهد کرد.