کارپینو

مدیرعامل کارپینو : اسنپ و تپسی ک‍پی هستند

13 March 2017 ديدگاه 9

مدیرعامل اپلیکیشن کارپینو که از سوی سازمان تاکسیرانی پروانه فعالیت گرفته گفت : فیلترهای ورودی سختی برای عضویت رانندگان در این سیستم در نظر گرفته ایم و بسیاری از رانندگان مسن تاکسی به دلیل اینکه...