سرمایه گذار توانگر

مزیت‌های یک هیات مدیره قوی

نوشته محمد رامین کمیلیان 5 مرداد 1395 ديدگاه 0

داشتن یک هیات مدیره متنوع کمک می کند تا کار آفرینان دچار تفکر تونلی نشوند.


Angel Investing یا سرمایه‌گذاری توانگر

نوشته محمد رامین کمیلیان 10 تير 1395 ديدگاه 0

     ابتدا لازم است که برای واژه Angel Investing یک معادل رسای فارسی که معنای واقعی انگلیسی را منتقل می کند پیدا کنیم. به نظر من بهترین معادل سرمایه گذار توانگر است. این نوع سرمایه‌گذارها در مرحله...