مارک زاکربرگ

پیشنهادها و توصیه‌های اوباما و زاکربرگ به استارتاپها

6 تير 1395 ديدگاه 1

همیشه ابزار های جدیدی وجود دارد اما این مردم هستند که در حقیقت تغییر ایجاد می کنند.